| Subcribe via RSS

Sistem Hatası ve Çözüm Yolları

June 22nd, 2009 | No Comments | Posted in İşletim Sistemleri

Reklam

Sistem Hatası ve Kurtarma Seçeneklerini Yapılandırma

Sistem hatası ve kurtarma seçeneklerini yapılandırmak için Sistem denetim masasını kullanabilirsiniz. BT Uzmanları, aşağıdaki kayıt defteri anahtarını değiştirerek yerel ve uzak bilgisayarlardaki sistem hatası ve kurtarma ayarlarını değiştirebilir:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl

Aşağıdaki adımlarda, Windows Yönetim Araçları’na (WMI) erişmek üzere komut satırı yardımcı programını (Wmic.exe) kullanarak yerel bilgisayarınızdaki seçeneği değiştirmenizi sağlayacak ilgili kayıt defteri anahtarı ve örnek komut satırı verilir.  Sistem hatası ve kurtarma seçeneklerini yapılandırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Bilgisayarım‘ı sağ tıklatın ve sonra Özellikler‘i tıklatın.
 2. Gelişmiş sekmesini tıklatın ve Başlangıç ve Kurtarma altında, Ayarlar‘ı (veya Başlangıç ve Kurtarma‘yı) tıklatın.
 3. Sistem Hatası altında, bir sistem hatası oluştuğunda Windows’un gerçekleştirmesini istediğiniz eylemlerin onay kutularını tıklatarak işaretleyin:
  • Sistem günlüğüne olay olarak yaz seçeneği, olay bilgilerinin Sistem günlüğüne kaydedileceğini belirtir. Varsayılan olarak bu seçenek açıktır. Windows 2000 Server veya Windows Server 2003 ailesi işletim sistemleri çalıştıran bilgisayarlarda bu özelliği kapatamazsınız. Windows olay bilgilerini her zaman Sistem günlüğüne yazar. Windows XP veya Windows 2000 Professional tabanlı bilgisayarda kayıt defterini değiştirerek bu seçeneği kapatmak için, LogEvent DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set WriteToSystemLog = False
  • Yönetim uyarısı gönder seçeneği, yönetimsel uyarıları yapılandırdıysanız yöneticilere sistem hatalarının bildirileceğini belirtir. Varsayılan olarak bu seçenek açıktır. Kayıt defterini değiştirerek bu seçeneği kapatmak için, SendAlert DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set SendAdminAlert = False

   Nasıl uyarı ayarlandığı hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

    (http://support.microsoft.com/kb/310490/ ) Windows XP’de yönetim uyarıları nasıl ayarlanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
  • Otomatik olarak yeniden başlat seçeneği, Windows’un bilgisayarınızı otomatik olarak yeniden başlatacağını belirtir. Varsayılan olarak bu seçenek etkindir. Kayıt defterini değiştirerek bu seçeneği kapatmak için, AutoReboot DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set AutoReboot = False
 4. Hata Ayıklama Bilgisi Yaz altında, bilgisayar beklenmedik bir şekilde durursa Windows’un bir bellek dökümü dosyasına kaydetmesini istediğiniz bilgi türünü seçin:
  • (yok) seçeneği, bellek dökümü dosyasına hiçbir bilgi yazmaz. Windows’un bellek dökümü dosyasına bilgi kaydetmesini istemediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set DebugInfoType = 0
  • Küçük Bellek Dökümü seçeneği, sorunu belirlemeye yardımcı olacak en az miktarda bilgiyi kaydeder. Bu seçenek, bilgisayarınızın önyükleme biriminde en az 2 megabayt (MB) boyutunda bir disk belleği dosyası gerektirir ve sistemin her beklenmedik duruşunda Windows’un yeni bir dosya oluşturacağını belirtir. Bu dosyaların geçmiş bilgileri Küçük Döküm Dizini (%SystemRoot%\Minidump) altında listelenen klasörde depolanır. Windows XP ve Windows Server 2003’te, küçük bellek dökümü dosyası Windows Hata Bildirimi özelliğiyle kullanılır. Küçük bellek dökümü dosyası kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 3 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set DebugInfoType = 3

   Küçük Döküm Dizini olarak D:\Minidump klasörünü kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, MinidumpDir Genişletilebilir Dize Değerini D:\Minidump olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set MiniDumpDirectory = D:\Minidump

  • Çekirdek Bellek Dökümü seçeneği, yalnızca çekirdek belleğini kaydeder. Bu seçenek küçük bellek dökümü dosyasından daha çok bilgi depolar, ancak tam bellek dökümü dosyasından daha kısa sürede tamamlanır. Dosya Bilgi Döküm Dosyası kutusundaki (varsayılan olarak %SystemRoot%\Memory.dmp) dosyada depolanır ve Varolan dosyanın üstüne yaz onay kutusu seçiliyse önceki çekirdek veya tam bellek dökümü dosyalarının üzerine yazılır. Bu seçeneği ayarlarsanız, önyükleme biriminde yeterince büyük bir disk belleği dosyası olması gerekir. Gereken boyut bilgisayarınızdaki RAM miktarına bağlıdır (ancak 32-bit bir sistemde çekirdek bellek dökümü için kullanılması gereken en büyük alan 2 GB artı 16 MB; 64-bit bir sistemde çekirdek bellek dökümü için kullanılması gereken en büyük alan ise RAM boyutu artı 128 MB’dir). Aşağıdaki tablo, disk belleği dosyasıyla ilgili kuralları içerir:
   Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
   RAM boyutu Olması gereken en küçük disk belleği dosyası
   256 MB – 1.373 MB RAM boyutunun 1,5 katı
   1.374 MB veya daha fazla 32-bit sistem: 2 GB artı 16 MB
   64-bit sistem: RAM boyutu artı 128 MB

   Çekirdek bellek dökümü dosyası kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 2 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 2

   Bellek döküm dosyası olarak D:\Dump\Mem.dmp klasörünü kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, DumpFile Genişletilebilir Dize Değerini D:\Dump\Mem.dmp olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Önceki çekirdek veya tam bellek dökümü dosyalarının üzerine yazmak istemediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, Overwrite DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0

  • Tam Bellek Dökümü seçeneği, bilgisayar beklenmedik biçimde durduğunda sistem belleğinin içeriğini kaydeder. Bu seçenek 2 GB veya daha fazla RAM bulunan bilgisayarlarda kullanılamaz. Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   (http://support.microsoft.com/kb/274598/ ) Tam bellek dökümleri 2 gigabayt veya daha fazla RAM’i olan bilgisayarlarda kullanılamaz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

   Bu seçeneği belirlerseniz, önyükleme biriminde tüm fiziksel RAM’den 1 MB daha fazlasını saklamak için yeterli olan bir disk belleği dosyası kullanmalısınız. Dosya Bilgi Döküm Dosyası kutusunda (varsayılan olarak %SystemRoot%\Memory.dmp) belirtilen dosyada depolanır.

   Windows, bellek içeriğinin dökümüne ek olarak bir de başlık yazdığından, tam bellek dökümü için ek bir MB alana gereksinim olur. Başlık, kilitlenme bilgi dökümü imzasını içerir ve bazı çekirdek değişkenlerinin değerlerini belirtir. Başlık bilgileri tam bir MB alan gerektirmez, ancak Windows disk belleği dosyasının boyutunu MB olarak artırır.

   Tam bellek dökümü dosyası kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 1 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 1

   Bellek döküm dosyası olarak D:\Dump\Mem.dmp klasörünü kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, DumpFile Genişletilebilir Dize Değerini D:\Dump\Mem.dmp olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Önceki çekirdek veya tam bellek dökümü dosyalarının üzerine yazmak istemediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, Overwrite DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0.

  Not Dur hatasıyla ilgili olarak Microsoft Ürün Destek Hizmetleri’ne başvurursanız, Hata Ayıklama Bilgisi Yaz seçeneğiyle üretilen bellek dökümü dosyası istenebilir. Bu Windows bellek dökümü dosyası seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  (http://support.microsoft.com/kb/254649/ ) Windows Server 2003, Windows XP ve Windows 2000 için bellek dökümü dosyası seçeneklerine genel bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir).

http://support.microsoft.com/kb/307973/tr sitesinden alıntıdır..

Tags:

Windows Yükleme Hataları ve Çözümü

Windows Yükleme Hataları ve Çözümü

Bilgisayarınıza Windows XP kurmamız gerekiyor. Windows XP cd’sini taktınız ve kuruluma başladınız. Gerekli disk bölümlendirmelerini tamamladıktan sonra Windows kurulum dosyaları bilgisayarınıza kopyalanmaya başladı. Sistem kendini ilk kez yeniden başlattıktan sonra ise ekranda “İşletim Sistemi Yükleme Hatası” belirdi ve sistemi bilgisayarınıza kuramadıysanız bunun en önemli nedenlerinden biri aynı bilgisayar üzerinde Linux kullanıyorsunuz yada Vista yüklediniz ve tekrar Xp kuramıyor olabilirsiniz.

Bunun en basit çözümü Windows 98 cd’si ile sisteminizi başlatın ve harddiskinizi tek partition haline getirin. Bu işlem sonucunda sisteminize tekrar xp kurabileceksiniz. Bu işlemi partition programları ile de gerçekleştirebilirsiniz fakat en kesin çözün windows 98 cdsinde bulunan harddisk bölümleme ve düzenleme yöntemidir.

Tags:

Exe Uygulama Hataları ve Çözümleri (iexplore.exe , explorer.exe , svchost exe)

Exe Uygulama Hataları ve Çözümleri (iexplore.exe , explorer.exe , svchost exe)

iexplore.exe Hatası için:

İnternet Explorera sağ tıklayarak internet özellikleri sekmesini açıyoruz. Açılan pencerede programlar sekmesine geliyoruz. Programlar sekmesinde açılan pencerede eklentileri yönet diye bir seçenek göreceksiniz alt kısımda. Bu kısımda eklentileri kaldırarak probleminizi çözebilirsiniz. İşinize yarayan eklentileri bu işlem sonrasında kullanamayabileceğiniz için öncelikle bu eklentileri tekrar nereden yükleyebileceğinizi araştırmadan bu işlemi yapmanızı önermemekteyiz.

Bunun dışında en garantili çözüm ise explorer dışında tarayıcılar kullanmaktır. Ör: Firefox, Opera vb..

svchost.exe Hatası için:

Güncelleştirmeleri yapılmamış Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 işletim sistemlerinde virüs nedenli etkili oluyor. Virüsün belirtisi bilgisayarınızın svchost.exe hatası vermesi, kopyalama, ikonların açılmaması gibi problemlerdir.

Çözüm yolu ise en güncel service packleri kurmanız ve iyi bir virüs programı ile sisteminizi taramanız olacaktır.

Tags:

Uygulama Hatası ve Çözümleri

Uygulama Hatası ve Çözümleri

Windows XP de genellikle karşılaştığımız ve çoğunlukla Windows Media Player ve Winamp gibi programlarda karşılaştığımız bu problemin meydana gelmesindeki en önemli etken Jscript.dll dosyasının silinmiş yada hasar görmüş olmasıdır. Bu problemin çözümü için

Jscript.dll dosyasını yenilememiz gerekmektedir. Bunun için ise

Başlat/Çalıştır da regsvr32 jscript.dll yazarak entera basın.

Bunun ardından yine Başlat/Çalıştır da regsvr32 vbscript.dll yazarak entera basın.

 
Probleminiz büyük olasılıkla çözülecektir..Hala probleminiz devam ediyor ise aldığınız hata kodunu tam olarak bize iletirseniz probleminizi çözebiliriz.

80048820 Messenger Hata Kodu ve Çözümü (solving error)

80048820 Messenger Hata Kodu ve Çözümü

Bu hata kodunun çözümünde ilk bakmamız gereken yer sistemimizin tarih ve saat ayarları olacaktır. Eğer sistem saati veya tarihi yanlış ise bunu o anki saat ve tarih ile düzeltmeliyiz. Halen problem devam ediyor ise aşağıdaki yöntemi deneyerek problemi çözebilirsiniz.

Başlat/çalıştır a tıklayarak komut satırımızı açıyoruz. Burada komut satırına regsvr32 softpub.dll kodlarını yazarak OK buttonuna basıyoruz.

Problem halen çözülmedi ise;

İnternet Explorera sağ tıklayrak internet özelliklerini açıyoruz. Açılan pencerede bağlantılar sekmesine geliyoruz. Bu pencerenin alt kısımında yerel ağ ayarları isiminde bir bölüm göreceksiniz. Ona tıklayarak Ayarları otomatik algıla seçeneğine tick koyarak (resimdeki gibi) ok buttonuna basarak işlemimizi tamamlıyoruz.

Opengl ve Directx modu Arasındaki Farklar

Opengl ve Directx modu Arasındaki Farklar

Open GL: Windows işletim sisteminde yüklü bulunan Open GL sürücüsünü kullanır. Sistemde bulunan grafik kartı Open GL desteği için tasarlanmamışsa bu görüntüleme sistemi yavaş çalışacaktır.
Direct3D: DirectX 9 un yüklü bulunduğu sistemlerde ve en az 8MB belleği bulunan grafik kartları ile çalışır.
Custom: Eğer grafik kartı üreticisinin sağladığı özel bir sürücü var ise bu listeden seçim yapılabilir.

Opengl 2.1 destekleyen bir ekran kartında opengl directx 10´dan daha iyi sonuç verebilir.  Ekran kartı uyumlu olduğu opengl sürümünü %100 desteklemek zorundadır( sadece donanımda hesaplanabildiği için ). Öte yandan ekran kartı direct3d´yi %100 desteklemek zorunda değildir.. ekran kartınız direct3d´yi %100 destekliyorsa, direct3d seçmek daha verimli olabilir. Desteklemiyorsa, hangi özelliklerini desteklemediğine bakıp, kullandığınız yazılımın bu özellikleri sürekli olarak kullanıp kullanmadığını kontrol ederek doğru sürücüye karar verebilirsiniz.

OpenGL HardwareAbstract Layer kullanır. Bu sistemi Direct3D de kullanır fakat Direct3D yazılım emülasyonunu da kullanmaktadır. Bunun anlamı ise ekran kartından bağımsız çözümleme ve animasyonlar farkıdır. OpenGL, Direct3D gibi oldukça hızlıdır. OpenGL desteklenen sürücüleri kurulmuş ekran kartına ihtiyaç duyar. Örneğin eğer oyun OpenGL 3.0 la yazıldı ise OpenGL 3.0 destekleyen ekran kartına ihtiyaç duyulur. Direct3D de ise emulasyonla halledilebileceği gibi eski ekran kartlarında avantaj sağlanmıştır. Aralarındaki temel farklılık shader sistemi. OpenGL GLSL shader kullanırken Direct3D ise HLSL kullanır.

Tags: ,

Acer Aspire Laptop Driver Problemi Yaşayanlar İçin

Acer 5230 wifi xp de driverinde sorun yaşıyorsanız:

Windows update sayfasını açıyorsunuz. Update seçeneklerinden özeli seçiyorsunuz. Sağ kısımda donanım bölümü altında Atheros wifi kartı çıkacak, cpu içinde update kısımı var  her ikisi için de update (güncelleştirmeyi) başlatın ve probleminiz çözülecek. Wifi driveriniz windows update tarafından kurulacaktır.

Ekran Kartı Driverı için http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/integrated-xp bu siteden indirdiğiniz driverı kullanabilirsiniz modlar ile uğraşmanıza gerek yok.

Modem ,  Launch Manager , Kamera yazılımları ,TouchPad ve ethernet driverları için acerin kendi web sitesinden kendi modelinize ait sayfasından bu driverları indirin vista yazdığına bakmayın xp ye de olmaktadır..

Tags:

Ekran Kartı Fiyatları 2009

Asus VGA EN8800GS/HTDP 384 MB 192Bit DDR3 16X

 

Teknik Özellikler:

NVIDIA® GeForce 8800GS
PCI Express & PCI Express 2.0 support
Microsoft DirectX 10 and Shader Model 4.0 support
OpenGL®2.0 support
HDCP compliant
NVIDIA PureVideo HD technology – Essential for the Ultimate HD Movie Experience on a PC
NVIDIA Quantum Technology – Advanced Shader Processors architected for physics computation
PCI-Express 2.0
HDTV-out
DVI * 2
D-Sub

Ortalama Fiyat: 116,62 TL

Asus VGA EN9600GT/HTDI 512 MB 256Bit DDR3 HDMI 16X

Teknik Özellikler:

Video Belleği DDR3 512MB 
Motor Hızı 650 MHz 
Gölgelendirme Hızı 1625 MHz 
Bellek Hızı 1.8 GHz ( 900 MHz DDR3 )
Bellek Arayüzü 256-bit 
Maksimum Çözünürlük 2560 x 1600’a kadar 
Veriyolu Standardı PCI Express 2.0
VGA Çıkışı Var, DVI yolu ile VGA Adaptörüne
HDTV Çıkışı Var
TV Çıkışı Var,S-Video’dan Kompozite
DVI çıkışı Var x 2 (DVI-I) 
HDMI Desteği Var (DVI’dan HDMI adaptörüne)
HDCP Desteği  Var

 

Ortalama Fiyat: 220 TL

Sapphire HD3850 512 MB 256Bit GDDR3 8X AGP ( ATI Chipset )

Grafik Hızlandırma Teknik Özellikleri:
Bellek : 512MB GDDR3
Chipset : HD 3850 / RV670 PRO
Çekirdek Hızı : 702 MHz
Bellek Hızı : 1692 MHz
Steam İşlemcisi: 320
Bellek Veriyolu : 256bit
Vga Slot : AGP 4X – 8X
Üretim Teknolojisi : 0.55 Mikron
Transistör Sayısı : 666 Milyon
Soğutma : Fan + Bakır Heatpipe, Çift Slot

 

 

 

 

 

Görüntüleme Desteği:
HDMI : 2 Adet / Versiyon : 1.2
TV Out Desteği : Var – 1024×768 , 1080p
Çift Monitör Desteği : Var – Hydravision 3
DVI : Var. 2 adet Dual Link DVI
HDTV Uyumlu : Evet
HDCP : Evet
Doğal Görüntü Desteği : 10-bit / 1 Milyar Renk
3D Grafik Çözünürlüğü : 2560×1600

Ortalama Fiyat: 190 TL

 

Sapphire HD3870 512 MB 256Bit GDDR4 16X

Grafik Hızlandırma Teknik Özellikleri:
•Bellek : 512MB GDDR4
•Chipset : HD 3870 / RV670
•Çekirdek Hızı : 775MHz
•Bellek Hızı : 2250MHz
•Steam İşlemcisi: 320
•Bellek Veriyolu : 256bit
•Vga Slot : PCI Express 16X
•Üretim Teknolojisi : 0.55 Mikron
•Transistör Sayısı : 666 Milyon
•Soğutma : Fan + Bakır Heatpipe, Çift Slot

 

 

 

 

Görüntüleme Desteği :

•HDMI : 2 Adet / Versiyon : 1.2
•TV Out Desteği : Var – 1024×768 , 1080p
•Çift Monitör Desteği : Var – Hydravision 3
•DVI : Var. 2 adet Dual Link DVI
•HDTV Uyumlu : Evet
•HDCP : Evet
•Doğal Görüntü Desteği : 10-bit / 1 Milyar Renk
•3D Grafik Çözünürlüğü : 2560×1600

Ortalama Fiyat: 160 TL

 

Sapphire HD3650 512 MB 128Bit DDR2 8X AGP

 

Grafik Hızlandırma Teknik Özellikleri:
Bellek : 512MB GDDR2
Chipset : HD 3650 / RV635 + Rialto
Çekirdek Hızı :725MHz
Bellek Hızı : 800MHz
Steam İşlemcisi: 120
Bellek Veriyolu : 128bit
Vga Slot : AGP 8X
Üretim Teknolojisi : 0.55 Mikron
Soğutma : Fan

 

 

 

 

 

Video Kalitesi :
Adaptive De-Interlace : Video Shader HD, UVD
Video Hızlandırma : H.264 – HD DVD, DivX, WMV9, MPEG-2, MPEG-4, VC1
Görüntüleme Desteği :
TV Out Desteği : Var – 1024×768 , 1080p
Çift Monitör Desteği : Var – Hydravision 3
DVI : Var. 2 adet Dual Link DVI
HDTV Uyumlu : Evet
HDCP : Evet
Doğal Görüntü Desteği : 10-bit / 1 Milyar Renk
3D Grafik Çözünürlüğü : 2560×1600 Max.

1080p FULL HD görüntü desteği ; tümleşik HDMI ve Entegre 5.1 Dijital Ses desteği

Minumum 350W ve 15Amper üzerinde kaliteli bir güç kaynağı ile kullanılması tavsiye edilir.

 Ortalama Fiyat: 120 TL

 Sapphire HD4650 512 MB 128Bit GDDR3 HDMI 16X

 

Teknik Özellikler:

Chipset  : HD 4650 – RV730 Pro
Bellek : 512MB
Çekirdek Hızı  : 600
Bellek Hızı : 700
Bellek Veriyolu  : 128
Bellek Tipi : GDDR3
Arabirim : PCI Express x16
RAMDAC : 2x400MHz
Bellek Bant Genişliği (GB/sec) : 22,40
Soğutma : Active
Slot Sayısı : Single
Pixel Shader Versiyonu : 4.1
DirectX : DX10.1 SM4.1
OpenGL : 2,0
Memory Optimization : Hyper Z HD
Full Screen Anti-Aliasing : Smoothvision HD + Adaptive AA
Video acceleration : MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1, and H.264
HDTV compatibility (YPbPr) : Evet
HDMI compliance / HDCP ready  : HDMI 1.3 / Evet/ native HDMI
HDMI modes (over DVI) : 480p, 720p, 1080i, 1080p
Dual-Link capabilities : 1
native display support : 10-bit
3D Graphics Resolution : 2560*1600
TV Out resolution : HDMI up to 1080p
TV Çıkış Çözünürlüğü  HDMI up to 1080p

Ortalama Fiyat: 100 TL

MSI RX1650PRO Ekran Kartı

Teknik Özellikler  

Grafik İşlemci Radeon 1650pro 
Çekirdek Hızı 600 Mhz
Bellek Hızı 800 Mhz
Bellek Arayüzü 128 Bıt
İş Hattı 12 Adet
Veri Yolu Genişliği Dual 400 Mhz
Tv Out Var 
Radeon 1650pro
256 Mb Gddr2
128 Bıt
Çekirdek Hızı : 600 Mhz
Bellek Hızı : 1400 Mhz
Çıkışlar :
Dual Dvı
Hdtv
Pıxel Pıpelınes 12
Dırect X Support 9.0
Tv Connector S-Vıdeo 

Ortalama Fiyat: 125 TL

Tags:

İkinci El Laptop (notebook) Fiyatları

Konu güncel 2. el laptop fiyatları konusunda bilgilendirme amaçlı açılmıştır. Buradaki sistemler ve fiyatlar geçtiğimiz günlerde satılmış yada satılmakta olan notebooklara ait fiyatlardır.

1. Konfigürasyon TOSHİBA L300

Intel Dual Core 667 Mhz. 2.0 Ghz. T3200 1 MB Cache İşlemci
RAM 3GB DDR2 800 Mhz. (Max. 4GB) Ram
160G S-ATA HDD 5400 rpm Harddisk
DvD Rewriter
Built-in stereo hoparlörler
Batarya Lithium-ion (pil)
Batarya Ömrü 2.5 saat
Entegre Kamera Var
Image Sensor (Mega Pixels) VGA
Modem 53Kbps modem
Chipset Mobile Intel® GM965 Express (Anakart)
Ekran Kartı Yeni Nesil Intel 4500MHD 128 Mb Ekran Kartı
Ekran TruBrite®TFT High Brightness
Ekran Boyutu 15.4”
Ekran Çözünürlüğü 1280×800
Çözünürlük Tipi WXGA
Model L300-1A3
Built-in Modem V92/V.90
Integrated Wireless LAN YES
Wireless LAN Max. Date Rate (Mbps) 54
Wireless LAN Range (m) max. 100
Wireless LAN Type 802.11a/b/g/Draft-N
Ethernet network 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

İstenen Ücret : 700 TL

2. Konfigürasyon HP Compaq MiniNote 731ET

 

 

 

 

 

 

 

 

Intel® Atom™ işlemci N270
1.60 GHz, Düzey 2 önbellek 512 KB
Windows® XP Home Service Pack 3 (32-bit)
10.2″ parlak ekran
1,02 kg ağırlık
1024 MB (1 x 1024 MB)
80 GB SATA Sabit Disk Sürücüsü 4200 rpm
Intel GMA950, en çok 128 MB Toplam Kullanılabilir Grafik Belleği
Ethernet 10/100BT tümleşik ağ arabirimi
802.11 B/G WLAN.
HSDPA teknolojisi kullanan Mobil Genişbant Internet bağlantısı
Bluetooth® kablosuz ağ iletişimi
3 hücreli pil, 3-4 saat pil süresi

İstenen Ücret : 600 TL

3. Konfigürasyon DELL INSPIRON 1545

INSPİRON™ 1545 42H3A
INTEL PENTİUM DUAL CORE İşlemci T4200
(2.0GHz, 1MB L2 cache, 800 Mhz. FSB)
Intel® GM945
Dell™ Wireless 1397 802.11b/g
Windows Vista Home Basic TR
15.6″ HD WXGA TFT Parlak LCD
1366×768 Çözünürlük
3072MB DDR2 800Mhz
160GB 5400rpm SATA
Intel® 4500MHD paylaşımlı
DVD-RW  Sürücü
Bluetooth
1,3 Megapiksel
MS-Sound uyumlu ses kartı, stereo hoparlör
10/100 ethernet
Infrared,7-1 Card Reader, 3xUSB 2.0 port
Türkçe Q Klavye, Touchpad Mouse
6 Hücreli Li-Ion
2.64kg
Yüz tanıma yazılımı

İstenen Ücret : 1000 TL

4. Konfigürasyon HP Mini 1099et Vivienne

 

Yüklü işletim sistemi Orijinal Windows® XP Home Service Pack 3 (32-bit)
İşlemci türü Intel® Atom™ işlemci N270
1.60 GHz, Düzey 2 önbellek 512 KB
Standart bellek 1024 MB
Bellek düzeni (1 x 1024 MB)
Maksimum bellek 1 GB”a kadar DDR2 belleği destekler
Dahili sürücüler
Dahili sürücüler 60 GB
Sabit disk denetleyicisi SATA Sabit Disk Sürücüsü
Sabit disk sürücüsü hızı 4200 rpm
Bellek kartı aygıtı SD/MMC desteği için 2-in-1 kart okuyucusu
Ağ arabirimi Ethernet 10/100BT tümleşik ağ arabirimi
Kablosuz teknolojileri 802.11b/g WLAN
Kablosuz yeteneği Bluetooth® kablosuz ağ iletişimi
Harici G/Ç bağlantı noktaları 2 USB 2.0, 1 RJ45 ethernet konektör, 2 kulaklık çıkışı + mikrofon girişi combo fiş, genişletme bağlantı noktası
Ekran boyutu 10,1″ Yüksek Çözünürlüklü HP LED BrightView Infinity ekran
Ekran çözünürlüğü 1024 x 576
Grafik alt sistemi adı Intel GMA950
Video RAM En çok 128 MB Toplam Kullanılabilir Grafik Belleği
Web kamerası Tümleşik mikrofona sahip web kamerası
Dahili ses 3B Sound Blaster Pro uyumlu ses – 16 bit tümleşik
Hoparlörler ve mikrofon Altec Lansing® hoparlörler
Klavye %92 tam boyutlu klavye
Güç kaynağı türü 30 W AC Güç Adaptörü
İşaret aygıtı Touch Pad, dikey Yukarı/Aşağı Kaydırma alanı, sağ ve sol tıklatma özelliği
Pil türü 3 hücreli Lityum-İyon (Li-Ion) pil
Ürün ağırlığı 1,02 kg
Paket ağırlığı 2,45 kg

İstenen Ücret : 840 TL

5. Konfigürasyon TOSHIBA L40-139

Satellite Intel Celeron M işlemci 520 (MEROM)
HIZ:1600 MHz/ 1Mb
EKRAN: 15.4″ WXGA/TFT WXGA/1280×800
EKRAN KARTI: Intel GMA 900 paylaşımlılı max. 256 MB
BELLEK: 1024 MB DDR2 SDRAM (533Mhz)
SABİT DİSK: 120GB 5400 SATA
OPTİK SÜRÜCÜ: DVD SUPER MULTI DRIVER(DVD+R/RW,DVDRAM)
Ses Sistemi Realtec 250, SRS TruSurround XT16-bit st.
Hoparlör Toshiba Bass Enhanced Sound System
Modem 56K (V.90) modem
LAN Ethernet 10/100 Base-TX
Wireless LAN Intel 802.11bg
Pil Özellikleri Türü Li-Ion Ömrü 1,40 Saat
İşletim Sistemi Windows Vista Home Premium Edition (TR/ENG)

İstenen Ücret : 800 TL

 

 

 

Tags:

İkinci El Bilgisayar Fiyatları ve Karşılaştırmaları

İkinci El Bilgisayar Fiyatları ve Karşılaştırmaları

Konu güncel 2. el bilgisayar fiyatları konusunda bilgilendirme amaçlı açılmıştır. Buradaki sistemler ve fiyatlar geçtiğimiz günlerde satılmış yada satılmakta olan bilgisayarlara ait fiyatlardır.

1. Konfigürasyon

Pentium IV 3.0 ghz
1GB DDR Ram
80 GB Harddisk
256 Ekran Kartı
17″ Lcd Monitör
Atx Kasa
Q Klavye
Optik Mause + Speaker ( Hoperlör )

İstenen Ücret : 390 TL

2. Konfigürasyon

 

Pentium IV 3.0 ghz
1GB DDR Ram
80 GB Harddisk
128 Mb Tümleşik Ekran Kartı
17 Crt Monitör
Atx Kasa
Q Klavye
Optik Mause + Speaker ( Hoperlör )

İstenen Ücret : 350 TL

 

 3. Konfigürasyon

 

Pentium IV 1.6 ghz
512 Mb DDR Ram
40 GB Harddisk
Tümleşik Ekran Kartı
17 Crt Monitör
Atx Kasa
Q Klavye
Optik Mause + Speaker ( Hoperlör )

İstenen Ücret : 235 TL

 4. Konfigürasyon

 

Pentium IV 2.66 ghz
512 Mb DDR Ram
80 GB Harddisk
Tümleşik Ekran Kartı
17 Crt Monitör
Atx Kasa
Q Klavye
Optik Mause + Speaker ( Hoperlör )

İstenen Ücret : 310 TL

 

 5. Konfigürasyon

 

AMD Phenom 8450 X3 (2.1 GHz) 3,5MB 940p (3 Çekirdek) İşlemci + Asus İşlemci Soğutucusu
Asus M2N Serisi Anakart
640 GB Samsung Harddisk (320 GB x 2)
3 GB Ram 2 GB (2×1 GB) Dual + 1 GB (2x512MB) Dual
Sapphire  512 MB GDDR4 Ekran Kartı – Ati Radeon HD 3650
Logitech S200 2+1 Ses Sistemi
HP Slim Klavye + Optik Mause Set
Samsung 20x DvD Yazıcı

İstenen Ücret : 700 TL

 6. Konfigürasyon

Intel Pentium 4 631, 3000 MHz (15 x 200) İşlemci
MSI P4M890M-L/IL (MS-7255) Anakart
2 GB Ram (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
3D-Hızlandırıcılı NVIDIA GeForce 8500 GT  (512 MB) Ekran Kartı
Philips 190CW (190CW8)  [19″ LCD] Monitör
Creative Audigy SE (SB0570) Ses kartı
Samsung 20x DvD Yazıcı
Q Klavye
Optik Mause

İstenen Ücret : 650 TL

7. Konfigürasyon

Intel Dual Core E5200 2.5Ghz 800mhz İşlemci
Asus P5SD2-VM Anakart
Seagate 250GB 7200rpm HDD Harddisk
Kingston 1x2GB DDR2 667 Mhz Ram
Gigabyte X1650 Ati 256MB DDR3 Ekran Kartı PCI-E
LG DVD-Writer 22X
Q Klavye
Optik Mause 
 

İstenen Ücret : 750 TL

8. Konfigürasyon

AMD X2 (Çift Çekirdek) 5200+ İşlemci
Biostar AM2 Anakart (Ses+Ethernet)
2 GB DDR2 667 Ram
320 GB Sata 2 Hard Disk (Full)
512 MB Geforce 6150 Ekran Kartı ob
19″ LG LCD Wide Screen Monitor
Samsung 22X Multi DVD Writer
P4 ATX Gümüş-Siyah Kasa
A4 Tech Klavye+Optik Mouse seti

İstenen Ücret : 650 TL

Tags: