| Subcribe via RSS

DVI mı VGA mı? Aralarındaki Farklar..

Reklam

Yeni nesil ekran kartlarında 2 farklı çıkış bulunuyor. Dvi ve vga olmak üzere. Bu ekran kartları arasında ne fark vardır? Aynı anda iki monitör çıkışında dvi çıkışı vga ya dönüştürüp bu şekilde mi çıkış verilmelidir?

Cevap:

DVI, hem analog, hem dijital sinyal içindir.
DVI-I hem analog hem dijital (ekran kartlarında bu bulunur.)
DVI-D sadece dijital, tv, monitör, proj. cihazlarının çoğunda sadece bu bulunur. Bu portta vga to dvi işe yaramaz.
DVI-A, sadece analog sinyal iletir ve vga ile aynıdır, sadece şekil değişikliği vardır.
VGA, sadece analog sinyal içindir.

Ekran kartı, dijital sinyali analoga çevirip vga ve dvi üzerinden verir. vga girişli hedef cihaz da bu sinyali alır ve tekrar dijitale çevirip görüntü halinde sunar.
burda çevirme işlemlerinden dolayı oluşan bir kaybın yanısıra, analog olarak iletilen sinyalin, kablo iletiminde zayıflamasından kaynaklanan bir kayıp da vardır.

Eğer ekran kartıyla monitörü, dvi üzerinden bağlarsak dijital bağlantı kurmuş oluruz, bu durumda dönüştürme işlemi olmaz. ayrıca sinyal dijital olarak iletildiğinde, kablo kalitesinden dolayı kayıp, ya hep ya hiç şeklinde olur. Bu nedenle görüntü geliyorsa, sıfır kayıplı olur.

İkinci sorunun cevabı ise: Dvi girişli monitörlerde dvi kablosu kutuda geliyor.

Dvi to Vga konnektörleri dvi-i çıkışındaki dvi-a sinyalini alıp vga kablosuna verirler. Yani ekran kartının dvi portuna verdiği dijital ve analog sinyallerden sadece analog olanlarını alırlar. Bu açıdan dvi to vga ile vga arasında zerre kadar fark yoktur. VGA to DVI şeklindeki bir dönüştürücü de aynı şekilde, vga dan aldığı analog sinyali dvi portuna verir. Zaten vga to dvi-a şeklindedir ve bunun da bir katkısı yoktur.
Kaç monitör bağlıyorsanız bağlayın; eğer monitörde dvi giriş varsa, ekran kartının dvi çıkışından dvi kablo ile bağlayın. Ekran kartında tek dvi var ve diğeri vga ise diğer monitörü vga kablo, monitörde vga giriş yoksa vga to dvi kablo ile bağlayın. Fakat bu bağlantı analog olacaktır.

 Alıntıdır..

Tags:

Sistem Hatası ve Çözüm Yolları

June 22nd, 2009 | No Comments | Posted in İşletim Sistemleri

Sistem Hatası ve Kurtarma Seçeneklerini Yapılandırma

Sistem hatası ve kurtarma seçeneklerini yapılandırmak için Sistem denetim masasını kullanabilirsiniz. BT Uzmanları, aşağıdaki kayıt defteri anahtarını değiştirerek yerel ve uzak bilgisayarlardaki sistem hatası ve kurtarma ayarlarını değiştirebilir:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl

Aşağıdaki adımlarda, Windows Yönetim Araçları’na (WMI) erişmek üzere komut satırı yardımcı programını (Wmic.exe) kullanarak yerel bilgisayarınızdaki seçeneği değiştirmenizi sağlayacak ilgili kayıt defteri anahtarı ve örnek komut satırı verilir.  Sistem hatası ve kurtarma seçeneklerini yapılandırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Bilgisayarım‘ı sağ tıklatın ve sonra Özellikler‘i tıklatın.
 2. Gelişmiş sekmesini tıklatın ve Başlangıç ve Kurtarma altında, Ayarlar‘ı (veya Başlangıç ve Kurtarma‘yı) tıklatın.
 3. Sistem Hatası altında, bir sistem hatası oluştuğunda Windows’un gerçekleştirmesini istediğiniz eylemlerin onay kutularını tıklatarak işaretleyin:
  • Sistem günlüğüne olay olarak yaz seçeneği, olay bilgilerinin Sistem günlüğüne kaydedileceğini belirtir. Varsayılan olarak bu seçenek açıktır. Windows 2000 Server veya Windows Server 2003 ailesi işletim sistemleri çalıştıran bilgisayarlarda bu özelliği kapatamazsınız. Windows olay bilgilerini her zaman Sistem günlüğüne yazar. Windows XP veya Windows 2000 Professional tabanlı bilgisayarda kayıt defterini değiştirerek bu seçeneği kapatmak için, LogEvent DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set WriteToSystemLog = False
  • Yönetim uyarısı gönder seçeneği, yönetimsel uyarıları yapılandırdıysanız yöneticilere sistem hatalarının bildirileceğini belirtir. Varsayılan olarak bu seçenek açıktır. Kayıt defterini değiştirerek bu seçeneği kapatmak için, SendAlert DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set SendAdminAlert = False

   Nasıl uyarı ayarlandığı hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

    (http://support.microsoft.com/kb/310490/ ) Windows XP’de yönetim uyarıları nasıl ayarlanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
  • Otomatik olarak yeniden başlat seçeneği, Windows’un bilgisayarınızı otomatik olarak yeniden başlatacağını belirtir. Varsayılan olarak bu seçenek etkindir. Kayıt defterini değiştirerek bu seçeneği kapatmak için, AutoReboot DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set AutoReboot = False
 4. Hata Ayıklama Bilgisi Yaz altında, bilgisayar beklenmedik bir şekilde durursa Windows’un bir bellek dökümü dosyasına kaydetmesini istediğiniz bilgi türünü seçin:
  • (yok) seçeneği, bellek dökümü dosyasına hiçbir bilgi yazmaz. Windows’un bellek dökümü dosyasına bilgi kaydetmesini istemediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set DebugInfoType = 0
  • Küçük Bellek Dökümü seçeneği, sorunu belirlemeye yardımcı olacak en az miktarda bilgiyi kaydeder. Bu seçenek, bilgisayarınızın önyükleme biriminde en az 2 megabayt (MB) boyutunda bir disk belleği dosyası gerektirir ve sistemin her beklenmedik duruşunda Windows’un yeni bir dosya oluşturacağını belirtir. Bu dosyaların geçmiş bilgileri Küçük Döküm Dizini (%SystemRoot%\Minidump) altında listelenen klasörde depolanır. Windows XP ve Windows Server 2003’te, küçük bellek dökümü dosyası Windows Hata Bildirimi özelliğiyle kullanılır. Küçük bellek dökümü dosyası kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 3 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set DebugInfoType = 3

   Küçük Döküm Dizini olarak D:\Minidump klasörünü kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, MinidumpDir Genişletilebilir Dize Değerini D:\Minidump olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set MiniDumpDirectory = D:\Minidump

  • Çekirdek Bellek Dökümü seçeneği, yalnızca çekirdek belleğini kaydeder. Bu seçenek küçük bellek dökümü dosyasından daha çok bilgi depolar, ancak tam bellek dökümü dosyasından daha kısa sürede tamamlanır. Dosya Bilgi Döküm Dosyası kutusundaki (varsayılan olarak %SystemRoot%\Memory.dmp) dosyada depolanır ve Varolan dosyanın üstüne yaz onay kutusu seçiliyse önceki çekirdek veya tam bellek dökümü dosyalarının üzerine yazılır. Bu seçeneği ayarlarsanız, önyükleme biriminde yeterince büyük bir disk belleği dosyası olması gerekir. Gereken boyut bilgisayarınızdaki RAM miktarına bağlıdır (ancak 32-bit bir sistemde çekirdek bellek dökümü için kullanılması gereken en büyük alan 2 GB artı 16 MB; 64-bit bir sistemde çekirdek bellek dökümü için kullanılması gereken en büyük alan ise RAM boyutu artı 128 MB’dir). Aşağıdaki tablo, disk belleği dosyasıyla ilgili kuralları içerir:
   Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
   RAM boyutu Olması gereken en küçük disk belleği dosyası
   256 MB – 1.373 MB RAM boyutunun 1,5 katı
   1.374 MB veya daha fazla 32-bit sistem: 2 GB artı 16 MB
   64-bit sistem: RAM boyutu artı 128 MB

   Çekirdek bellek dökümü dosyası kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 2 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 2

   Bellek döküm dosyası olarak D:\Dump\Mem.dmp klasörünü kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, DumpFile Genişletilebilir Dize Değerini D:\Dump\Mem.dmp olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Önceki çekirdek veya tam bellek dökümü dosyalarının üzerine yazmak istemediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, Overwrite DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0

  • Tam Bellek Dökümü seçeneği, bilgisayar beklenmedik biçimde durduğunda sistem belleğinin içeriğini kaydeder. Bu seçenek 2 GB veya daha fazla RAM bulunan bilgisayarlarda kullanılamaz. Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   (http://support.microsoft.com/kb/274598/ ) Tam bellek dökümleri 2 gigabayt veya daha fazla RAM’i olan bilgisayarlarda kullanılamaz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

   Bu seçeneği belirlerseniz, önyükleme biriminde tüm fiziksel RAM’den 1 MB daha fazlasını saklamak için yeterli olan bir disk belleği dosyası kullanmalısınız. Dosya Bilgi Döküm Dosyası kutusunda (varsayılan olarak %SystemRoot%\Memory.dmp) belirtilen dosyada depolanır.

   Windows, bellek içeriğinin dökümüne ek olarak bir de başlık yazdığından, tam bellek dökümü için ek bir MB alana gereksinim olur. Başlık, kilitlenme bilgi dökümü imzasını içerir ve bazı çekirdek değişkenlerinin değerlerini belirtir. Başlık bilgileri tam bir MB alan gerektirmez, ancak Windows disk belleği dosyasının boyutunu MB olarak artırır.

   Tam bellek dökümü dosyası kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 1 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 1

   Bellek döküm dosyası olarak D:\Dump\Mem.dmp klasörünü kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, DumpFile Genişletilebilir Dize Değerini D:\Dump\Mem.dmp olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Önceki çekirdek veya tam bellek dökümü dosyalarının üzerine yazmak istemediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, Overwrite DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0.

  Not Dur hatasıyla ilgili olarak Microsoft Ürün Destek Hizmetleri’ne başvurursanız, Hata Ayıklama Bilgisi Yaz seçeneğiyle üretilen bellek dökümü dosyası istenebilir. Bu Windows bellek dökümü dosyası seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  (http://support.microsoft.com/kb/254649/ ) Windows Server 2003, Windows XP ve Windows 2000 için bellek dökümü dosyası seçeneklerine genel bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir).

http://support.microsoft.com/kb/307973/tr sitesinden alıntıdır..

Tags:

Windows Vista Error Codes Anlamları 0xC004C003, 0xC004C001, 0xC004C008, 0xC004C812, 0xCD004F050, 0xC004C4CE ve 0x8007232B hata kodları çözümleri

September 2nd, 2007 | No Comments | Posted in İşletim Sistemleri

Windows Vista Error codes 0xC004C003, 0xC004C001, 0xC004C008, 0xC004C812, 0xCD004F050, 0xC004C4CE ve 0x8007232B hata kodları çözümleri

0xC004C003: Ürün anahtarınızın aktivasyon serverı tarafından kullanıldığı tespit edildi.

0xC004C001: Aktivasyon serverı tarafından ürün anahtarınızın hatalı olduğu saptandı.

0xC004C008: Aktivasyon serverı tarafından ürün anahtarınızın geçersiz kullanılmadığı saptandı.

0xC004C812: SL_E_CHREF_BINDING_0UT_0F_T0LERANCE: Aktivasyon serverı tarafından ürün anahtarınızın aktifleştirme süresinin dolduğu.

0xCD004F050: Yazılım Lisans servisi kullandığınız anahtarın gerçersiz olduğunu saptadı.

0xC004C4CE: Geçerli bir hata mesajının bulunması olanaksız olduğunu gösteriyor.

0x8007232B: Dns isiminin verilmediğini gösterir.

 0xC004F027: Yazılım Lisans servisi kullandığınız anahtarın üzerinde oynama yapıldığını yada değiştirildiğini gösterir.

0xC003E004: Yazılım Lisans servisi lisansınızın şu andan itibaren geçeriz olduğunu belirtiyor.

0xC004E003:  Yazılım Lisans servisi lisansınızın geçerliliğini yitirdiğini belirtiyor.

0xC004F033: Yazılım Lisans servisi  ürün anahtarınızla  install edilmesine izin verilmediğini raporladı.

0XC004D401: Güvenlik uzmanı yazılımı sistem dosyalarınızın karıştığını belirtiyor.

0x80080250: Onaylanmayan hata.

0x8004FC03:  Onaylanmayan hata.

0X8004FE2D: HTTP_STATUS_DENIED.

0x8004FE33:  HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQ.

0x8004FE91: HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTED.

0x80072EE7:  Server adresi yada isimi çözümlenemedi.

0x80072EFD:  Server ile bağlantı kurulamadı.

0x80072F78:  Server tanımsız yada geçersiz yanıtı geri çevirdi.

0x80072F8F: Güvenlik hatası meydana geldi.

 Çözüm:

Hata kodlarının yanlarında bulunan nedenler hatanın esas nedenini oluşturmaktadır.

Hata kodları: 0xC004C003, 0xC004C001, 0xC004C008, 0xC004C812, 0xCD004F050, 0xC004C4CE ve 0x8007232B bu hatalardan herhangi birini alırsanız ürün anahtarınızı değiştirip aktive etmelisiniz. Bunun için aşağıdaki basamakları sırasıyla uygulamalısınız:

1. Kontrol panelinden sistemi açmalısınız. Bunun için Başlat / Arama opsiyonunda “type System” kelimesini arama başlangıç kutusuna yazın. Ardından program listelerinden systeme tıklayın.

2. Burada windows aktivasyon seçeneğinden ürün anahtarını değiştir linkine tıklayınız.Eğer kullanıcı hesabı kontrol diyalog ekranı onaylarsa  devam buttonuna basın. Bu aşamada windows admin şifresini isterse doğru şekilde girmelisiniz.

3. Burada geçerli olan ürün anahtarını giriniz. Ardından devam seçeneğine tıklayınız.

4. Karşınıza gelen basamakları izleyin ve windows aktivasyon sihirbazının aktivasyon işlemini tamamlamasını bekleyin. 

Eğer 0xC004F027, 0xC003E004 ve 0xC004E003 bu hata kodlarını alıyorsanız Windows Vistayı yeniden aktive etmeniz gerekiyor. Bunun için bunun için yine yukarıdaki 4 adımı sırasıyla izleyiniz.

Eğer 0xC004F033 bu hata kodunu alırsanız ürün anahtarınızın windows vistayı upgrade edebilmek için kullanılabilir olup olmadığını sınayın.

Eğer 0XC004D401 ve 0x80080250 bu hata kodlarından herhangi birini alıyosanız antivirüs yazılımınızın yada buna benzer bi yazılımın windows vista ile uyumsuz olduğunu belirtir. Antivirüs programı yada yazılımınızın destek ekibi ile programınızın vista ile uyumlu olup olmadığı konusunda iletişime geçmelisiniz. Ardından yeniden windows vistanızı aktive etmelisiniz.

Ayrıntılı bilgi için: http://support.microsoft.com/kb/931699/

Eğer 0x8004FC03, 0X8004FE2D, 0x8004FE33, 0x8004FE91, 0x80072EE7, 0x80072EFD, 0x80072F78 ve 0x80072F8F bu hata kodlarından herhangi birini alıyorsanız internet bağlantınızın çalıştığından emin olun, ardından vistayı tekrar aktive edin.. 

Windows Vista kuramıyorum yükleme tamamlanıyor kısmına gelince kitlenme problemiyle karşılaşıyorum

September 1st, 2007 | No Comments | Posted in İşletim Sistemleri

Bilgisayarıma Microsoft Windows Vista kuramıyorum. Kurulumun sonlarına doğru yükleme tamamlanıyor kısmına gelince kitlenme problemiyle karşılaşıyorum sorunun nedeni ne olabilir? Xp kurabiliyorum.

Cevap:

Vista donanım gereksinimlerine baktınız mı kurarken? Belkide donanımınız yeterli değil vista kurmak için.. Xp kurabiliyor ama vista kuramıyorsanız demek ki sorun donanım yetersizliği yada donanım çakışması olabilir.. ( 2 haddisk kullanan pclerde master slave ayarları )

Microsoft, Windows Vista için gerekecek minimum donanım gereksinimlerini açıkladı. Microsoft’un verdiği bilgilere göre, Windows Vista çalıştırabilecek bir PC’de en azından:

* En az 800MHz’lik güncel bir işlemci.
* 512 MB sistem belleği.
* 15GB boş disk alanı
* DirectX 9 destekli ekran kartı.

Bulunması gerekiyor. Yalnız önemle belirtmek gerek ki bunlar işletim sistemini sadece çalıştıracak özellikler, sistemin yeni ve gelişmiş arayüzü ve diğer bir çok ek özelliği bu minimum konfigürasyonda çalışmayacak.

Eğer Vista ile gelen tüm özelliklere, tüm görsel öğelere sahip olmak istiyorsanız çok daha ciddi donanım gereksinimleriyle karşı karşıyasınız:

* En az 1 GHz hızında güncel bir işlemci
* 1 GB sistem belleği
* Windows Aero destekleyen bir grafik işlemcisi (anakarta dahili işlemcilerin çoğu desteklenmiyor)
* 128 MB grafik belleği.
* En az 40GB sabit disk ve 15GB boş alan.
* DVD-ROM sürücü.
* Ses kartı.
* Internet erişimi.

Eğer 1600×1200’den daha yüksek bir çözünürlük kullanacaksanız ekran kartı belleğinizin 256MB olması gerekiyor. Pixel Shader 2.0 desteği kesinlikle şart olarak belirtilmekte.

En son ihtimal olarak da Vista dvddinizin çizik yada bozuk kısımlarının olabileceği ihtimalidir. Farklı bir dvd ile denemelisiniz..

Windows Vista 0x80073712 Hatası ve Çözümü ( vista güncelleştirme sorunu )

September 1st, 2007 | 2 Comments | Posted in İşletim Sistemleri

Bilgisayarımda windows vista kullanıyorum. Şimdiye kadar güncelleştirmeleri yüklerken herhangi bir sorun yaşamıyordum. Fakat bir kaç gündür aşağıda resimde eklediğim hatayı veriyor ve güncellemeleri yükleyemiyorum vista için. Yardımlarınızı bekliyorum..

 

Çözüm:

Problemi çözmek için aşağıdaki basamakları sırasıyla uygulayınız:

1. Öncelikle Başlata basın ve buradan çalıştıra gelin. Açılan pencerede cmd yazın enterlayın. Eğer admin şifreniz var ise doğru olarak bu kısımda şifrenizi girmelisiniz.

2. Ardından açılan Komut satırında

reg delete HKLM\COMPONENTS /v StoreDirty

Komutunu girin ve enterlayın..

Bu işlemleri uyguladıktan sonra tekrar güncelleştirmeyi yükleyin sorunsuzsa kurulacaktır..

PaRDuS 2007 Kurulum ve Çalışan CD,Teknik Bilgiler,Ekran Görüntüleri

August 8th, 2007 | No Comments | Posted in İşletim Sistemleri

İşte Bedava Türkçe ve Tübitakın katkılarıyla
Türk İşletim Sistemi Pardus


Kurun, Kullanın, Destekleyin..!


Anadolu Panteri PARDUS


Arkadaşlar Pardusun yeni versiyon 2007 halini indirip bedava kullanmanız için aşağıdaki Pardusun resmi sitesine gitmeniz yeterlidir.

DOWNLOAD


Burada ilk linkler kurulabilir Cd ikinci linkler de Kurulum gerektirmeyen çalışabilir (Live) CD içindir.
Ayrıca sürüm notlarını ve yeni sürümdeki değişiklikleri de görebilirsiniz.


Yine Pardus ile ilgili birçok bilgi, ekran görüntüleri, uygulamalar ve Pardusu temin edebileceğiniz pardus gönüllüleri listesi ve daha birçok faydalı bilgi için aşağıdaki adres çok faydalı olacaktır.


http://tr.pardus-wiki.org/Ana_Sayfa


************************************************** ******

Pardus’a Program Kurmak

Bu aralar önümüze gelen herkese bir kaç arkadaşla pardusu anlatmaya çalışıyoruz ama herkesin kafasna takılan şey .exe dosyalarını kuramıyorum.Yani Windowsta ki programları kullanmak istiyolarmış ama kuramıyolarmış. Kuramazsınız çünkü pardus .exe gibi windowsa ait dosyaları kullanmıyor. Kendine ait .pisi uzantılı dosyaları destekliyor. Zaten pardusu kurduğunuz zaman her türlü program pardusun içinde geliyor. Bunun için program yapılandırma merkezinde(Tasma) sistem seçenekleri ve program ekle, güncelle ve kaldır’a giriyoruz yönetici girişi yapıyoruz.Sonra depolara giriyoruz burda bende olan şimdilik iki tane Uludağ.org’a ait iki tane’de başka şahıslara ait depolar var .Bunlar

Bide Uludağ.org‘un depoları var bunlar

Tabi bu pardus paketlerini kendiniz de yapabilirsiniz hiç zor değil ama biraz araştırma gerekiyor Parduswiki de hepsini bulabilirsiniz. Buradan da Pisi hakkında herşeyi bulabilirsiniz.
Sitemize Pardus ile ilgili kategori açtık bundan sonra Pardus ile ilgili teknik bilgileri ve daha fazlasını burada bulabileceksiniz. Sizlerin de bilginizi bizlerden esirgemeyeceğini biliyorum. Hemen üye olup yazılarınızı sitemiz de yayınlayabilirisiniz.

Not: Bu yazı alıntıdır.

Bilgisayarımızda sanal bir windows oluşturabilirmiyiz?

August 8th, 2007 | 1 Comment | Posted in İşletim Sistemleri

Bilgisayarımızda sanal bir windows oluşturabilirmiyiz?

Cevap:

Sanal pc oluşturabilirsiniz ayrıntılı bilgi:
http://www.microsoft.com/windows/virtualpc/default.mspx

.

Win Xp pro cdsi ile Disk bölümleme-Dosya sistemi seçimi-Formatlama-Windows kurulumu

July 31st, 2007 | No Comments | Posted in İşletim Sistemleri

WINDOWS XP PROFESSIONAL CD Sİ İLE DİSK BÖLÜMLEME – DOSYA SİSTEMİ SEÇİMİ & FORMATLAMA – WINDOWS KURULUMU

Merhaba arkadaşlar,
Bu yazımızda Windows XP CD’ si ile hard disk bölümleme, dosya sistemi seçimi (FAT32 / NTFS), format atma ve Windows kurulumundan bahsedeceğiz. Bunları yapabilmemiz için öncelikle bootable yani sistemi CD-ROM’ dan başlatabilecek özelliğe sahip Windows XP Professional CD’ sine ihtiyacımız olacak.
Önce hard diske kopyalanıp daha sonra buradan CD’ ye yazılanlarda eğer özel olarak bootable özellik verilmediyse bu CD ile sistemi başlatamazsınız. Peki, niye başlatılamıyor, bootable ve BIOS ne demek önce onu inceleyelim.
Bilgisayarımızın güç düğmesine ilk dokunduğumuzda BIOS arabirimi ( Basic Input Output System – Temel Giriş – Çıkış Sistemi) devreye girer. BIOS kısaca bilgisayara işletim sistemi (Windows, Linux vs.) yükleninceye kadar olan tüm donanım kontrol, donanım tanıma-haberleşme, donanımın ayarlama ve işletim sistemini başlatmaktan sorumludur. Bilgisayar ilk açıldığında bilgisayara takılı çevre birimleri tanır ve kontrol eder. Mesela RAM veya ekran kartınız takılı değil veya bozuk diyelim BIOS uzun ve kısa seslerden o hataya karşılık gelen özel uyarı ile öterek sizi uyarır. Çok fazla da derine dalmadan hemen BOIS’ un işletim sistemini başlatmasından sorumlu olduğu kısmına gelelim. BIOS tüm donanım kontrol ve ayarlamaları vs. görevlerini yaptıktan sonra sıra işletim sistemini başlatmaya gelir. Buna bilgisayarın boot etmesi de denir. BIOS sistemi başlatmak için ayarlanan bir sırayı takip eder. Örneğin ilk önce CD-ROM, sonra 3½ Disket Sürücü (A:) sonra harddisk gibi. Siz bu öncelik sırasını BIOS ayarlarına girerek değiştirebilirsiniz. BIOS bu sıradaki tüm sürücülerin sadece boot sektörü denen ilk sektöründe açılış bilgisi arar. Açılış bilgisi bulduğu ilk sürücüden sistemi açar. Hiçbir sürücüde açılış bilgisi bulamazsa “No system disk found…” hatası alırsınız.
Boot Sektörü sürücünün ilk sektörüdür ve özeldir. Açılış bilgisi de bu sektöre özel bir şekilde yazılır. Bu açılış bilgisi sistemi başlatacak olan ilk dosyaya yönlendiren bir adres bilgisidir, bu bilgi dosya değildir. Bu nedenle siz yeni hard diskinize tüm Windows’ u bire bir kopyalasanız bile bu yeni hard diskinizle sistemi başlatamazsınız. Çünkü yeni hard diskinizin boot sektörüne açılış bilgisi yazılı değildir, bu nedenle BIOS açılış bilgisini bulamadığından sistemi başlatamaz. Bu bilgi dosya kopyalamakla yazılmaz. Bu bilgi Windows kurarken kurulum sırasında özel olarak yazılır. CD-ROM da da durum hard disk ile aynıdır. Eğer Windows CD’ nizin boot sektöründe açılış bilgisi yoksa (bootable değilse), BIOS açılış bilgisi bulamaz ve CD’ den sistem açılmaz. Nero CD Yazma seçeneklerinde Bootable Data Disk seçeneği bu tip açılış CD’ si yapmaya yarar, açılış bilgisini CD’ nin boot sektörüne özel olarak yazar.
Bu açılış ile ilgili bilgileri verdikten sonra artık Windows XP CD’ si ile sistemin açılışına geçebiliriz. Windows kurulumu vs. yapacağımızdan C: sürücünüzdeki bilgilerinizi yedeklemenizi hatırlatmadan geçmeyelim. Eğer Hard disk bölümleme de yapacaksanız bölümleme sonrası hard diskinizde tüm bilgiler silineceğinden hard diskinizdeki tüm bilgileri yedeklemeniz gerektiğini de hatırlatalım. Hard disk bölümlemeyi Windows ortamında “ Partition Manager ” gibi programlarla da yapabilirsiniz. Biz “FDisk” ile uğraşmadan Windows XP CD’ si ile nasıl yapabileceğimize de bakacağız.
Tüm yedeklemeleri yaptıktan sonra format atıp Windows XP kurmaya hazırsanız Windows XP CD’ nizi optik sürücünüze takın. Küçük bir hatırlatma da yapalım, Optik sürücünüz, harddiskiniz ile farklı kanaldan anakarta bağlı olması ve DVD-ROM yerine CD-ROM tercih etmeniz kurulum hızını arttıracaktır. Windows Kurulum CD’ nizi optik sürücünüze taktıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Sisteminiz harddiskinizden önce CD’ nizden açılmıyorsa BIOS ayarlarından:
First Boot Device: CD-ROM veya Optik sürücünüzün Marka ve Modeli
Second Boot Device: IDE0 veya Harddiskinizin Marka ve Modeli
Third Boot Device: Önemsiz…
Olarak değiştirin. Sistemi tekrar başlatın. Sistem CD’ den açıldığında aşağıdaki uyarıyı göreceksiniz:
CD’ den önyükleme için bir tuşa basın…
Bu uyarıyı gördüğünüz gibi bir tuşa basarak önyüklemeyi başlatın. Aman acele edin bu uyarı zaman ayarlı. Önyüklemeyi başlatınca şöyle arkanıza yaslanın, hiçbir tuşa basmayın ve sisteminizi tanımak ve kurulumu başlatabilmek için gerekli dosyaların RAM’ e yüklenmesini bekleyin.
Karşınıza;

——————————————————————————–
Kur’a Hoş Geldiniz
• Windows XP’ yi kurmak için ENTER’ a basın
• Kurtarma konsoluyla Windows XP yüklemesini onarmak için “R” tuşuna basın
• Windows XP yüklemesinden çıkmak için F3′ e basın

——————————————————————————–
Kurtarma konsolu profesyonel bilgisayar kullanıcıları için Windows XP kurtarma konsolunu açar, F3 tuşu da bu kurulumu iptal eder. Biz Windows XP kurmak istediğimize göre “ENTER” tuşuna basıyoruz.
Karşımıza Microsoft Lisans Sözleşmesi gelecek. “F8” tuşuyla sözleşmeyi kabul ediyoruz. Windows XP’ yi kurmak için kabul etmekten başka bir çaremiz yok 🙂
Sözleşmeyi kabul edince Kur programı harddiskinizde önceki Windows sürümlerini araştıracak. Bilgisayarınızda daha önceden Windows kuruluysa listede sürücü adı ve kurulu olan Windows sürümü görüntülenecektir. Örneğin C: sürücünüzde Windows XP Professional kuruluysa listede şöyle yazacaktır:
C:\Windows “Microsoft Windows XP Professional”
Seçeneklerde ise şunları göreceksiniz:

——————————————————————————–
• Seçili Windows XP yüklemesini onarmak için “R” ‘ ye basın
• Onarım yapmadan yeni bir Windows XP yüklemek için ESC’ ye basın
——————————————————————————–
Şimdi bu seçeneklerin ne olduğuna göz atalım. İlk seçenek her ne kadar eski kullandığınız Windows XP’ nizi tamir edeceğini söylese de durum o kadar iç açıcı değil. Bu seçeneği seçtiğinizde Windows XP sistem dosyaları silinir ve yenileri yüklenir, kayıt defteriniz sıfırlanır. Böylece çoğu program düzgün çalışmaz. Bu seçenek sadece hiç açılmayan Windows XP’ nizi dosya kurtarma vs. için geçici kullanım için açılmasını sağlar, dosyalarınızı vs. kurtardıktan sonra format atıp yeni bir Windows XP kurmak durumundasınız.
Biz onarım yapmadan yeni bir Windows XP kuracaksak (ikinci seçenek) “ESC” ‘ ye basıyoruz.
ESC’ ye bastığımızda asıl en önemli sayfaya geliyoruz. Bu sayfada sisteminize bağlı harddiskler, sürücüler ve dosya sistemi ekrana gelecektir. (Linux da kuruluysa ve NTFS ve FAT32 harici kendi dosya sistemini kullanıyorsa onun dosya sistemini bilinmeyen format yazacaktır.) Karşımıza şu seçenekler gelecek:

——————————————————————————–
• Seçili öğede Windows XP kurmak için ENTER’ a basın
• Bölümlenmemiş alanda bölüm oluşturmak için C’ ye basın
• Seçili bölümü silmek için D’ ye basın
——————————————————————————–
Harddisk Bölümleme yapmak istemeyenler, harddiski zaten önceden bölünmüş olanlar ve Windows XP kurmaya devam etmek isteyenler buraya tıklayarak yazıya oradan devam edin…
HARDDİSK BÖLÜMLEME:
!!! Harddisk bölümleme sonucunda harddiskinizdeki tüm bilgiler kaybolacaktır. Tüm harddiskinizi başka bir ortama yedeklemeyi unutmayın !!! Eğer tüm yedeklemeleri yaptıysanız aşağıdaki yazıya devam edin.
Yeni bir harddisk almadıysanız ve eski harddiskinizin bölümlemesini değiştirmek istiyorsanız listede görünen tüm sürücüleri (C: , D: vs.) “D” ‘ ye basarak silin, D’ ye bastığınızda tüm bilgilerin kaybolacağı uyarı ekranını onaylayın. Böylece harddiskiniz ilk alındığı durumuna döndü.
Harddiskini yeni alanlar ve bölümlemek isteyenler veya üst paragraftakini uygulayanlar için listede tüm harddiskiniz “ Bölümlenmemiş Alan ” olarak görünecektir. Şöyle yazacaktır:

——————————————————————————–
Bölümlenmemiş Alan xxx MB
——————————————————————————–
Evet, şimdi ikinci seçenek olan “Bölümlenmemiş alanda bölüm oluşturmak için “C” tuşuna basıyoruz. Bu bizim C: sürücümüz olacak. Sizden sürücünün kapasitesini girmenizi isteyecek, C: sürücünüzün ne kadar olmasını istiyorsanız onu girin ve onaylayın. Eğer tüm harddiskinizin C: olmasını istiyorsanız D: istemiyorsanız (Kesinlikle tavsiye etmem !!!) tamamını gireceksiniz.
Önceki listeye dönecek. Bu sefer listede:
——————————————————————————–
• C: xxx MB
• Bölümlenmemiş Alan xxx MB
——————————————————————————–
Olarak yazacaktır. D: sürücüsü oluşturmak için Bölümlenmemiş alanı seçin ve Bölümlenmemiş Alanda B ölüm Oluşturma tuşu olan C’ ye basın. Size gene D: sürücüsünün kapasitesini soracak eğer sadece C: ve D: sürücüsü istiyorsanız (sadece 2 sürücü olsun diyorsanız) bu alana geri kalan kapasitenin tamamını girin (hemen üst kısımda kalan tüm kapasiteyi size söyleyecek). Ekranı onayladığınızda liste şöyle olacak:

——————————————————————————–
• C: xxx MB
• D: xxx MB
• Bölümlenmemiş alan xxx MB
——————————————————————————–
Eğer E: sürücüsü istiyorsanız tekrar üstteki adımları uygulayın. İstemiyorsanız zaten tüm geri kalan kapasiteyi D: sürücüsüne bırakmış olmalıydınız.
Geri kalan tüm kapasiteyi D: sürücüsüne vermenize rağmen listede hala “5MB” civarı bölümlenmemiş alan görünüyor hata mı yaptım demeyin. Bu 5 MB, harddisk bölümleme vb. tablo ve bilgilerin tutulması için özel olarak ayrılır. Bu 5MB civarı olan bölüme müdahale edemezsiniz.
Harddisk bölümlemeyi bitirmiş bulunuyoruz. Bu adımda sürücülerinizi oluşturduk fakat formatlamadık. Bu sürücüleri kullanabilmek için formatlanması gerektiği aklınızda bulunsun.
Windows XP ‘ yi kurmak istediğiniz sürücüyü seçin (C: sürücüsü tavsiye edilir), “ENTER” tuşuna basın.
Harddisk bölümleme yapanlar için buraya tıklayıp yazıya oradan devam edin…
Windows XP KURULUMU:
Harddisk bölümleme yapmak istemeyenler için buradan devam ediyoruz. Seçenekleri tekrar yazalım:

——————————————————————————–
• Seçili öğede Windows XP kurmak için ENTER’ a basın
• Bölümlenmemiş alanda bölüm oluşturmak için C’ ye basın
• Seçili bölümü silmek için D’ ye basın
——————————————————————————–

2. ve 3. seçenekler harddisk bölümleme için kullanılıyor. Siz harddisk bölümleme yapmayacağınız için 1. seçenek sizin için gerekli olacak.
Windows XP kurmak istediğiniz sürücüyü seçip (C: sürücüsü önerilir) “ENTER” tuşuna basın.
Daha önceden seçtiğiniz bölümde Windows kuruluysa, aynı sürücüye birden çok Windows kurulduğunda çalışmayacağını söyleyen bir uyarı gelecek.
• Eğer ikinci bir işletim sistemi olarak Windows XP istiyorsanız (çift işletim sistemi) başka bir sürücü seçin.
• Eğer sadece Windows XP kurmak istiyorum çift işletim sistemi istemiyorum diyorsanız bu uyarıyı kafanıza takmıyorsunuz çünkü ileriki adımda eski Windows’ a format atma gibi seçeneğimiz olacak.
FORMATLAMA VE DOSYA SİSTEMİ SEÇİMİ:
Evet, geldik format atma ve dosya sistemi seçimine. Karşımıza şu seçenekler gelecek:

——————————————————————————–
• Bölümü NTFS dosya sistemini kullanarak biçimlendir. (Çabuk)
• Bölümü FAT dosya sistemini kullanarak biçimlendir. (Çabuk)
• Bölümü NTFS dosya sistemini kullanarak biçimlendir.
• Bölümü FAT dosya sistemini kullanarak biçimlendir.
• Dosya sistemini olduğu gibi bırak
——————————————————————————–
İlk 4 seçenek format atar en son seçenek seçili sürücüye format atmadan kuruluma başlar. Çift işletim sistemi kuracaksanız ve sürücünüzün içeriği silinmeden Windows kurmak istiyorsanız son seçeneği seçeceksiniz. Şimdi kuruluma biraz ara verelim ve NTFS ve FAT dosya sistemlerine ve hangi durumda hangisini seçeceğimize bir göz atalım.
NTFS ve FAT32 Dosya Sistemleri:
Bu dosya sistemlerine yüzeysel olarak karşılaştırmalı bakalım:
NTFS Avantaj ve Dezavantajları:
• Sadece Windows XP / Windows 2000 / Windows NT tarafından desteklenir, Windows 98 / Me bu dosya sistemiyle biçimlendirilmiş sürücüye ulaşamaz.
• Güvenlik ön plandadır, NTFS ile Windows XP / Windows 2000 / Windows NT de bilgisayar yöneticisi diğer kısıtlı hesaplara; şu dosya ve klasörü görmesin (ulaşamasın) , şunu silmesin, şuraya en fazla x MB dosya yazabilsin gibi kısıtlamalar yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için bana mail atabilirsiniz.
• Dosya sistemi çok sağlamdır. Dosyaların kayıtları 2 yerde tutulduğundan dosya kayıpları ve hataları neredeyse yoktur. Bu dosya sistemi için ek 200–300 MB (harddiskin boyutuna göre değişir) kayıt alanı işgal edilir.
• Harddiskinizin okuma kafası biraz daha çok hareket eder, biraz daha hızlı olmasını gerektirir ama bu konu çok da abartılacak kadar değildir. 7200rpm harddiskler için problem yoktur, aşağısı için hafif bir yavaşlama olur.
• NTFS biçimlendirilen sürücü format atılmadan FAT32′ ye çevrilemez.
• Disk Birleştiricisi gibi dosya işlemleri çok hızlıdır. En dağınık harddiskinizi birleştirmek 15 dakikayı genelde geçmez.
FAT32 Avantaj ve Dezavantajları:
• Tüm Windows’ lar tarafından ulaşılabilir (95 hariç).
• Güvenlik yoktur. Windows XP / 2000 / NT de kısıtlı hesaba sahip kullanıcılar rahatlıkla tüm harddiske ulaşabilir, istediği belgeyi görebilir, değiştirebilir, silebilir. Bu konuda kısıtlama konulamaz.
• Dosya sistemi NTFS’ e göre sağlamlık derecesi daha düşüktür.
• FAT32 biçimlenen sürücü NTFS’ e dosyalarınız korunarak komut sisteminden “convert” komutuyla çevrilebilir.
• Disk birleştiricisi gibi dosya işlemleri yavaştır. 1 saati bulan birleştirmeler olabilir.
İşte dosya sistemlerine en genel özellikleriyle baktık. Şimdi gelelim benim tavsiyeme. Eğer çift işletim sistemi kullanıyorsanız ve bunlardan bir tanesi Windows 98 / ME ise bu işletim sistemleriyle de sürücünüze ulaşmak için FAT32 tercih edin. Harddiskiniz çok eski ve çok yavaşsa da FAT32 tercih edilebilir.
Diğer durumlarda NTFS dosya sistemini tercih etmenizi kesinlikle öneririm. Güvenliğiniz her şeyden önce gelir. Eğer kullanıcı hesaplarını çok aktif kullanıyorsanız (yönetici-kısıtlı hesap) zaten NTFS olmadan kesinlikle bu hesapların bir anlamı kalmaz.
Evet, Windows kurulumuna kaldığımız yerden devam ediyoruz, seçenekleri hatırlamak için tekrar yazıyorum:

——————————————————————————–
• Bölümü NTFS dosya sistemini kullanarak biçimlendir. (Çabuk)
• Bölümü FAT dosya sistemini kullanarak biçimlendir. (Çabuk)
• Bölümü NTFS dosya sistemini kullanarak biçimlendir.
• Bölümü FAT dosya sistemini kullanarak biçimlendir.
• Dosya sistemini olduğu gibi bırak
——————————————————————————–
(Çabuk) yazanlar DOS’ tan bildiğiniz Quick Format’ ın karşılığıdır. Ben Quick Formatı kesinlikle tavsiye etmiyorum, her zaman normal format atın. Neden diyeceksiniz, normal formatta sürücünüzün bozuk alanları (Bad Sector’ ler) işaretlenir ve bu alanlara ileride dosya bilgisi yazılmaz. Quick formatta ise tüm sürücü hatasız kabul edilir, bozuk alanlar incelenmez ve ileride bu bozuk alana dosya yazılabilir ve dosya kaybedilebilir. Bu sadece harddiskiniz değil disket sürücünüzde de geçerli bir durumdur.
Format atmadan ve sürücünün içeriğini silmeden Windows kurmak istiyorsanız son seçenek olan “Dosya sistemini olduğu gibi bırak” seçeneğini seçiniz.
Format atmak için ilk 2 seçeneği geçiyoruz, 3. ve 4. seçeneklerden birini (NTFS veya FAT) durumunuza göre seçin.
Seçiminizi yapıp “ENTER” tuşuna bastıktan sonra formatlama başlayacak ve formatlama bitince otomatik olarak Windows XP Kurumu başlayacaktır. Bundan sonrası için sizin yapacağınız çok fazla bir şey kalmıyor. Her şey otomatik olarak hallediliyor. Windows XP’ yi kurduktan sonra benden küçük bir hatırlatma mutlaka Ekran Kartı, Ses Kartı gibi sürücülerinizi Windows’ un tanıdığıyla yetinmeyin mutlaka üreticisinin sitesine gidip son sürüm Windows XP sürücülerini indirip kurun. Windows XP’ nin tanıdığı sürücülerle donanımınızın tüm özellikleri kullanılmayabilir.

Not:Alıntıdır.(Cash)

Windows Mavi Hata Mesajlarının Tespitinde Kullanabileceğiniz Küçük ve Faydalı bir Program

July 31st, 2007 | No Comments | Posted in İşletim Sistemleri

Windowsun hata mesajları mavi ekran hatalarına karşı aşağıdaki programı kullanabilirsiniz..

DOWNLOAD

 Hata kodunu yazdığınızda neyle alakalı olduğunu çıkartan farklı bir program daha:

DOWNLOAD

Windows 98 de Hata Giderme Yöntemleri Sorunlar ve Çözümleri

July 31st, 2007 | 1 Comment | Posted in İşletim Sistemleri

Windows Ortamında Sorun Çözme

Windows 98, işletme sistemleri arasında en az sorun çıkartanı ve çıkarttığı sorunu da büyük ölçüde kendisini çözenidir, dedik. Ve burada bir kaç sorun kaynağından ve çözüm yollarından kısaca söz ettik. Ne burada, ne de başka bir kaynakta, bilgisayarınızın donanım ve yazılım özelliklerinden kaynaklanabilecek tüm sorunları sıralamak mümkün değil. WINDOWS 98 da, ne kadar becerikli olursa olsun, bütün donanım sorunlarını kendi kendine çözemez. Aslında Windows 98, bir çok ciddi sorunda size sadece yardımcı olabilir. Gerçi bu alanda da Windows 98, şu anda NT’ye göre bile daha başarılı sayılır. Fakat yine de dünyada olabilecek milyonlarca farklı donanım bileşkesinin ne gibi sorunlar çıkartacağını kestirebilecek güçte işletme sistemi yazmak da mümkün olamaz. Bu nedenle burada sorun çözme tekniğinden söz edeceğiz. Bu tekniği, kendi kendinize hemen her durumda uygulayabilirsiniz.

Bu teknik, sorun halinde bilgisayarla ilgili bilgi derlemeye dayanıyor. Windows 98 da, sorun çözmede size en büyük yardımı sorunun nereden kaynaklandığını bildirerek sağlıyor. Mesele, bu bilgiyi nerede arayacağını ve nasıl sağlayacağınızı bilmekten ibaret. Aşağıda önce Microsoft’un tavsiye ettiği sorun arama stratejisinden söz edeceğiz; ardından sistem aygıtlarını kullanarak, bilgi edinme ve ayar değiştirme araçlarına değineceğiz.

Windows 98’de sorun arama ve çözme, önemli ölçüde elde edilen bilgileri ve mevcut ayarları bir yere kaydetmeyi gerektiyor. Ne mutlu ki, Windows 98, bunu da büyük ölçüde kendisi yapıyor. Fakat kullanıcı olarak size düşen, bellek, sabit disk, ağ bileşenleri, oyun denetleyiçileri gibi bilgisayarın ek tüm unsurlarının bir listesini bir kenarda tutmaktır. Bilgisayarınızda daha önce çıkan sorunları ve bunları nasıl çözdüğünüzü de aynı yere yazarsanız, ilerdeki sorun çözme çabalarınıza yardımı olur.

Sorun, deyip durduğumuza bakmayın; günümüzde başlıca sorun kaynağı bilgisayar virüsleridir. İlerde doğacak bir çok ciddi sorunu, bugünden bir virüs önleyici programla çözebilirsiniz. Hele Microsoft size Windows 98 ile birlikte bir virüs korucuyu program vermişken, bunu kullanmamak, hiç de akıl karı sayılmaz.

Genel sorun zöçme ilkeleri, dörde ayrılır.Semptomları ve etkenleri analiz etme; sorunun ortak özellikleri olup olmadığını belirleme; hata veren durumu soyutlama ve çözüm kaynaklarına başvurma.

Semptom Analizi:

İşe bilgi derleyerek başlamalısınız. Sorun olduğu andaki sistem bilgilerini derlemelisiniz. Sorunu, bir cümle ile, kendi kendinize ifade edin. Olmayan nedir? Olan nedir? Hata, arıza, sorun dediğiniz şey, nedir? Bu duruma yol açan faaliyet, bilgisayar sisteminin hangi ögelerinden kaynaklanıyor? Bir uygulama programı ile ilgili mi, yoksa belirli altsistemle mi? Ne olsun istiyorsunuz da olmuyor? Bunları kelimelerle ifade ettiğiniz anda, sorunu tanımlamış olacaksınız. “Bilgisayar çalışmıyor” şeklindeki bir cümle, sorun çözümünde hareket noktası olamaz. Fakat, “Bilgisayarın açma-kapama düğmesini açtığımda, sistem kutusunun üzerindeki lambalar yanmıyor; ekrana görüntü gelmiyor.,” cümlesi ise sorunun kaynağına bir adım yaklaşmak demektir. Sorunun kaynağına doğru inmeyi sağlabilecek hareket noktaları şunlar olabilir:

 • Şu anda karşı karşıya olduğunuz sorun nedir? Sorunun çözülmüş sayılması için ne olması gerekir? Ne olsun istiyorsunuz da olmuyor?
 • Bu sistem daha önce çalışıyor muydu? O andan bu ana kadar ne değişti?
 • Hata, arıza, sorun diye tanımladığınız durumu aynen tekrar yaratabilir misiniz? Hata, arıza, sorun dediğiniz şey, hep oluyor mu? Yoksa bu durum tamamen tesadüfi şekilde mi meydana geliyor?
 • Sorun, sistemin tümünü mü ilgilendiriyor, yoksa bir alt-sistemi mi? (Örneğin, bilgisayar bir sistem ise, grafik kartı ve ekran ayrı bir alt-sistemdir. Yazıcı ayrı bir alt-sistemdir.)
 • Sorun, belirli donanım parçasından ya da donanımın yazılımından mı kaynaklanıyor. (Örneğin, BIOS, ana kartınızın yazılımıdır. Wavetable, ses kartının yazılımıdır. Oysa Windows 98 işletme sistemidir ve bazı işlevlerler için donanımlara ve donanım yazılımlarına dayanır.)
 • Sorun olduğu anda çalışmakta olan yazılım, Windows 98 tarafından otomatik olarak mı yükleniyor, siz mi çalıştırıyorsunuz?
 • Sorun, hangi kipte oldu, ya da oluyor? Güvenli kipte de oluyor mu?

Bu soruların amacı, sorunun kaynığına inmektir. Bir örnek verirsek, diyelim grafik programınız, çizdiğiniz bir şeyi basmıyor. Aynı grafiği başka bir program kullanarak basabiliyor musunuz? Böyle bir durumda, “Benim bilgisayar basmıyor” demek yerine “Filanca program basmıyor,” ya da “Filanca grafik hiç bir programda basılmıyor” diyebilirsiniz. Bir başka örnek verirsek; bir ses dosyası üzerinde çalışıyorsunuz; iki müzik parçasını birleştirmeye çaşılıyorsunuz. Fakat bilgisayarınızın hoparloründen ses çıkmıyor. Üzerinde çalıştığınız iki ayrı ses, ayrı ayrı çalınabiliyor mu? Birleştirerek oluşturduğunuz yeni ses başka bir programda çalınabiliyor mu? Bir örnek daha: Bir harf dosyasını, fontu bilgisayayarınıza yüklemeye çalışırken, bilgisayarınız çöktü. Sistemi açtınız, aynı fontu yeniden yüklemeye çalıştınız; yine çöktü. Peki başka bir fontu yüklerken de çöküyor mu? Sizin bilgisayarı donduran font, başka bir bilgisayarı da donduruyor mu? Bu soruların cevabı, sorunun kaynağının sistemde mi, yazılımda mı, alt-sistemi mi, yoksa belirli bir veri dosyasında mı olduğunu belirlemenizi sağlar.

Sorun Ortak Mı?

Kimi zaman size dünyayı karartan sorun, kimi zaman Microsoft mühendisleri tarafından bilinen ve çözülmüş bir sorun olabilir. Eski, yaygın ve kötü bir alışkanlıkla, ekrana çıkan ve hata bildiren kutuları okumazlık etmeyin. Hele Windows 98’deki Yardım dosyalarının büyüklüğünü dikkate alırsanız, içi bilgi hazinesi dolu Yardım kelimesini ya da soru işaretini tıklamamak, kendi kendinizi karanlığa mahkum etmek olur. Windows 98 kurulduğu zaman Windows 98 dizininde 22 ayrı düz yazı dosyası oluşturuyor. Bunların hepsi sisteminiz hakkında bilgilerle dolu. Özelilkle Support, Display, General, FAQ, Mouse, Printers, Tips, Programs, Readme adını taşıyan dosyalar (bazıları İngilizce olmakla birlikte) bilinen, çözümü olmasa bile kestirmesi bulunmuş sorunlara ilişkin bilgiler içeriyor. Windows 98, her biri “Şunu yap, şuna bak; şimdi sorun çözüldü mü?” diyen ve vereceğiniz cevaba göre ilerleyen, 15 ayrı yardım sihirbazı veriyor. İsme kızıp da bu imkandan yararlanmamak olmaz. Windows 98 ortamında en ortak sorunlar şu 15 konudan birinde çıkar:

 • Ağ donanımı
 • Modem
 • Windows 98 açılıp ve kapanış
 • Yazıcı
 • Disk sıkıştırma (özellikle DriveSpace)
 • Bellek
 • DOS Programları
 • Ekran
 • DirectX adlı üç boyutlu (3D veya 3B) grafik kartlarının özelliklerinden yararlanan ve en çok oyunlarda kullanılan yeni Windows 98 uzantısı.
 • Ses
 • Internet Bağlantısı
 • Aygıt çakışması ve paylaşım
 • Telefonla ve doğrudan kablo ile bağlantı
 • PC (Flaş) Kartları

Bu konularda Windows 98 size yol göstererek sorun aramak ve özellikle herkeste görülen, her zaman olan, bilinen, çözümü ya da çözüm bulununcaya kadar kestirme bir yolla halledilmesi mümkün sorunları bilmek istiyorsanız, Başlat menüsünden yardımı ve devam edin. Dediğim gibi, bu yardımın tek sakıncası, yardım dosyalarının çoğunun İngilizce olmasıdır. Bana kalırsa, Windows 98 programını yazmaktan daha zor olanı, onu diğer dillere çevirmek olsa gerek. Bu zorluğu aşmak için, yardım metnini yazıcıdan alıp, İngilizce bilen birine göstermek, ya da Microsoft’un Türkiye temsilciliğine telefon ederek, belirli bir metnin Türkçe çevirisinin bulunup bulunmadığını sormak da mümkün. Ortak sorun deyip geçmeyin. 7th Guest denen oyunun eğer sisteminizde Pro Audio Spectrum 16 ses kartı varsa oynamadığını, ama ses kartı sürücüsü olarak Pro Audio değil de Sound Blaster uyumlu kipi seçer veya Pro Audio Spectrum kartını IRQ 5 ve DMA 3 olarak kurarsanız, çalıştığını biliyor muydunuz? Ben de bilmiyordum: ama Windows 98 dizinimde, Programs.txt adlı düz yazı dosyasının 153’ncü satırında yazıyor. Saatlerce uğraşıp, SCSI arabirim kartımın ve dolayısıyla CD sürücümün neden çalışmadığını da aynı dosyada 170’nci satırda okudum: Adaptec EZ-SCSI 3.1, Windows 98 ile uyumlu değil; çaresi Adaptec’e bağlanıp ,yeni sürücüleri indirmekten ibaret. Bu da aynı dosyada yazıyor.

Sorunun Kaynağını Teşhis:

Sorunu oluşturan bütün değişken unsurları belirleyin. Sırayla bütün değişkenleri sorunun kaynağı olup;olamayacaklarına göre ayırın. Bu arada ne yaptığınızı yazmayı unutmayın. Bir IRQ’yu değiştirdiğinizde ne iken ne yaptığınızı yazın. Aynı anda iki şey birden değiştirmeyin. Özellikle gecenin ilerlemiş saatinde, sorunu çözmek zorunda iseniz (ki sorunlar nedense hep gecenin ilerlemiş saatinde ortaya çıkar) mutlaka yazılı çalışın.

Sorun, Windows 98 açılırken F8’e basaparak Güvenli Kip’i seçtiğinizde de oluyor mu? olmuyorsa, sorunu oluşturan sürücü, yüklenmeyen sürücülerden biridir. Bu durumda, Güvenli Kip’te yüklenmeyen sürücüleri ve yazılımları tek tek yükletmeye başlayın. Sorun çıktığı anda, en son yüklettiğiniz sürücü veya yazılım sorunun kaynağı demektir. Sorun sürücü ise, ve bir donanıma ait ise, imalatçıdan yenisini istemeniz gerekir. Internet çağında, bu kulağa geldiği kadar zor değil. Sorun Güvenli Kip’te de oluyorsa, bu kez Sistem Bilgisi programını kullanarak, Windows 98’in içinde araştırma yapmak zorundasınız. Bu programdan aşağıda söz edeceğiz.

Sorunu bulmadan herhangi bir dosyayı silmeyin, veya yedeklemeden Config.sys, Autoexec.bat ve INI dosyalarında değişiklik yapmayın. Yedeğin yedeğini çıkartırken, sistemli olun. Benim sistemim, dosyanın orijinal adını unutmamak için, sadece son harfini değiştirmektir (Autoexec.ba1, Autoexec.ba2, gibi, 1 daima ilk, 2 daha sonraki bir değişikliği yansıtan yedek, vd.. gibi).

Msconfig.exe, acemi-usta herkesin yardımcısı olacak bir program gibi görünüyor. Bu aracı kullanarak, sisteminizde hata kaynağı olduğunu sandığınız her türlü sürücüyü durdurabilir, yeniden başlatabilirsiniz. Sistemin bütün dosyalarının da yedeğini çıkartabilir, gereğinde yedeği yüklettirebilirsiniz. Ama unutmayın, ikinci yedek, ilk durumun değil, işleyen ikinci durumun kopyası olacaktır. İlk duruma geri dönmek isteyebilirsiniz. Benim bir numaralı kuralım, her türlü, bilgisayarın yüzde 100 mükemmel işlediği anda mevcut bütün BAT, SYS ve INI dosyasının bir kopyasını diskete alıp, üzerine güzelce etiket yapıştırıp, bir kenarda saklamaktır.

Sorunu tecrit ederken, donanımla ilgili olarak yaptığınız değişiklikleri bir kenara yazmayı unutmayın. Çalışmayan bir modemi sisteme gösterebilmek için, bilgisayarın CMOS’unda COM1’i kapattıysanız, iki gün sonra COM1 kapısına taktığınız fare neden çalışmıyor diye dövünürsünüz, ama çaresiz. Özellikle CMOS her zaman girilen bir yer olmadığı ve konfigürasyonu kolayca unutulduğu (ve CMOS’ta iken yazıcı çalışmadığı) için, üşenmeyin, CMOS’a bir kere daha girin, bütün ekranlardaki bilgileri bir deftere kaydedin. 4-5 yıl önce aldığınız sabit diskin broşürü de çoktan kaybolduğuna göre, silindir ve kafa sayılarını hatırlıyor munuz? Windows 98, donanım düzeyinde değişiklik yapabilen, güçlü bir işletme sistemidir. Hertürlü donanımla çalışır, ama kendine göre bir düzen kurarak. Bir başka işletim sistemine geçeceğiniz zaman, donanımın ilk konfigürasyonuna geri dönebilmek için, asıl yapılandırmaya ilişkin bilgilerin bir kenarda yazılı olması gerekir.

Bu bölümü, şu temel ilkeyi hatırlatarak bitirelim: Hata daima son yaptığınız değişiklikten kaynaklanır. Ne yaptığınızı hatırlayın bakalım!

Destek Kaynaklarını Araştırma:

İlk ve en önemli destek kaynağınız, Microsoft’un Internet’teki Teknik Yardım Sayfaları’dır. İkinci kaynak, Microsoft Türkiye Teknik Yardım Servisi’dir. Üçüncü kaynağı siz oluşturacaksınız. Bunun için en ideal yer, yine Internet olsa gerek. Kullanıcı grupları, ilgi grupları ve benzeri Haber ve mesaj alış-verişine dayanan sayfalara mesaj bırakın. Mesajınız açık, kısa ve konuya ilişkin olsun. “Bilgisayarım çalışmıyor” şeklindeki bir soru da epey cevap alır; ama cevapların hiç birisinin işe yaramayacağını şimdiden garanti ederim. Oysa, “Ateş ve Şimşek marka grafik kartını taktım, dördüncü sürüm sürücünü yükledim. Windows 98 altında Galaksinin Düşmanları Oyununu açtığımda ekranımda siyan ve kırmızı dikine çizgiler oluşuyor. Üç-parmak yöntemi dahi işe yaramıyor; bilgisayarın elektriğini kesmek zorunda kalıyorum,” derseniz, inanın bana, en az 250 ayrı, hepsi de birbirinden değerli cevap alacaksınız.

Bir başka değerli teknik destek kaynağı, Microsoft firmasının Windows 98 Resource Kit adlı kitabıdır. Bu kitapla birlikte satılan CD-ROM’da, hepsi İngilizce olmakla birlikte, Microsoft mühendislerince doğrulanmış sorun arama ve çözümleme bilgiler ve bir iki mücevher değerinde program bulacaksınız. Bunların başında normal Windows 98 CD’sinde olmayan, FileWise.exe, BootEdit.exe, özellikle çevresinde bilgisayar uzmanı olarak tanınanların cankurtaran simidi olabilecek nitelikte.

Ve Sorun Çözme Aygıtları:

Ya da maymuncuklar. Bunların hemen hepsi, Başlat menüsünde, Programlar/Donatılar/Sistem Araçları’nın içinde duruyor. Bunlar, Ağ izleyicisi, Bakım Sihirbazı, Disk Birleştirici, Disk Temizleme, DriveSpace ve Kaynak Ölçer, Sıkıştırma Aracısı, Sistem Monitörü ve Sistem Bilgisi adı verilen programlardır. Aksesuar olacak iken, Karakter Eşlem, Pano Görüntüleyicisi, Hoş Geldiniz ve Zamanlanmış görevler aygıtları da, nedense, bu menüde yer alıyor.

Sistem Bilgisi (Msinfo32.exe): Donanım kaynaklarınızı, bir türlü hangi kart tarafından kullanıldığını keşfedemediğiniz IRQ’ların ve DMA kanallarının dağılımını, hangi kartın veya donanımın hangi sürücünün hangi versiyonu ile çalıştığını, burada görebilirsiniz ve basabilirsiniz. Ciddi bir sorun halinde Microsoft Teknik Yardım Servisi, sizden bu programı açarak, içindeki bazı bilgileri aktarmanızı isteyecektir.

Dr. Watson (Drwatson.exe): Bu Doktor, Sherlock Holmes’in asistanı Doktor Watson’dan bile daha becerikli. Bir kere, bilgisayarınız çökerken dahi, Dr. Watson hayatta kalıyor ve son nefesini, sistemle birlikte vermeden önce, cinayet mahallinin fotoğrafını çekip, polise bırakıyor! Şaka değil, gerçekten sistemin çöktüğü anda, bellekte, ve CPU’nun işlem birimlerinde hangi bilgilerin bulunduğunu bir kenara not etmek, maktülün katilin fotoğrafını çekip, bir yere saklaması gibi bir şey. Bu bilgi, tabii okumasını bilen için, sistemi hangi yazılım parçasının, hangi komutun çökerttiğini açıkça söylemektedir. Bir program kendibaşına çöktüğünde, ya da masaüstünü size sunan Windows 98 Gezginini de beraber çökerttiği zaman ekranınıza Dr. Watson’un bir bildirimi gelecek ve aynı anda Windows 98 dizinine DrWatson.log adıyla bir düz yazı dosyası içinde durumu bildiren rapor konulacaktır. Bu dosyanın yorumlanması gerekir. Bu belgeyi yorumlamayı, Resource Kit adlı kitaptan ve Microsoft’un Internet’teki alanından öğrenebilirsiniz. Kabaca belirtmek gerekirse, dosyada bilgisayarın belleğinde hangi programın veya Windows 98’in hangi bölümünün tahribat yaptığı, çökme anında CPU’da işlem görmekte olan EXE veya DLL adlarından anlaşılabilir.

Sistem Dosyası Denetleyicisi (Sfc.exe): Sistemin tümünü kapsayan çökmelerin çoğu, bir yazılımın, kurulurken Windows 98 dosyalarını değiştirmesinden ve Windows 98’in bundan hoşlanmamasından kaynaklanır. Aylarca, MS Word’ü açmaya çalışırken “Undefined dynalink” hatası mesajı aldığımı ve yüzbin kere Word’ü yeniden yükleyip, yine de sorunu çözemediğimi unutamıyorum. Nedeni, bir başka ciddi yazılımın, Windows 98’in Commdlg.dll dosyasını değiştirmesiydi; ama bunu buluncaya kadar, neler çektiğimi ben bilirim! Sistem Dosyası Denetleyicisi o zaman olsaydı, bu sistem dosyasının değiştirildiğini Windows 98 kendi kendine bulacak ve tamir edecekti. ne var ki o zaman Windows 3.1’di ve içinde böyle bir aygıt yoktu.

Sayısal İmza Denetimi: Windows 98’in Registry kayıtları, bir donanım sürücüsünün, Microsoft tarafından onaylanmış olup olmadığını anlayabilir. Microsoft firmasının denetiminden geçmemiş sürücü tehlikeli olmayabilir; ama böyle bir onay kullanıcıya güven verir. ayrıca inatla devam eden bir sorunun kaynağı, büyük bir olasılıkla, Sayısal İmza içermeyen sürücü olabilir. Windows 98 otomatik olarak bu denetimi yapacak şekilde kurulacak ve ilerde bir sürücü yazılım yüklemeye kalktığınızda, sürücüde Microsoft’un sayısal imzasını arayacaktır. Windows 98, böyle bir sürücü yüklemenize itiraz eder, ama engel olmaz. Sorumluluk size ait olmak şartıyla, kurma işlemine devam edebilirsiniz. Windows 98 dizinindeki İmza Onay Aracı adlı programı (Sigverif.exe) kullanarak, kuşkulandığınız sürücünün onaylı olup olmadığını araştırabilirsiniz. Tabii bu hangi dosyaya bakacağınızı biliyorsanız. Bilmiyorsanız, Windows 98’in çalışmasını önleyen hatalı sürücüleri Windows 98’e de araştırabilirsiniz. Bunun için Otomatik Sürücü Atlama programını (Asd.exe) kullanabilirsiniz.

Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı (Msconfig.exe): Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi, bir sistemin bütün kayıtlarını (Bat, Sys, Ini dosyaları, Başlat Menüsünün içeriğini, vs.) görmek ve değiştirmek için kullanacağınız eşsiz bir aygıttır. Bu aygıtı kullanarak sistemi bozmak da mümkündür. Ama, belirli sürücüleri ve sistem parçalarını etkinleştirerek ve durdurarak, hataya sebep olan durumu tecrit etmenize yardımcı olabilir.

Kayıt Denetleyicisi: Ini’ler yetmiyormuş gibi, şimdi dikkat edeceğiniz bir de Registry (Kayıt) dosyası çıktı! Windows 98, artık hemen hemen bütün kayıtlarını Registry denen dosyada tutuyor. Bu dosyadaki önemli bir arıza, hemen hemen daima Windows 98’i kullanılmaz hale getiriyor. Kayıtları, Regedit.exe programı ile değiştirebilirsiniz. (Tabii sonra eşinize veya Microsoft Teknik Yardım görevlisine nasıl hesap verirsiniz, ona ben karışamam). Sizin katkılarınızla veya bir programın kuruluşu sırasında Kayıtların bozulup bozulmadığını ise Scanregw.exe ile anlayabilirsiniz. Bu programın bir de DOS’dan çalışanı vardır (Scanreg.exe). Microsoft’un DOS için Kayıt Tarama programı yazmasının nedeni, herhalde, Kayıtlar’da bir hata olup olmadığını ve eski, bozuk olmayan kayıtlarla değiştirilerek düzeltilmesini istiyorsanız, zaten Windows 98 çalışmıyor durumda olması ve sizin bilgisayarınızı Acil Durumlar için Başlangıç Disketi ile A: sürücüsünden açmış olmanız ihtimalinin yüksekliği olsa gerek!

Sürüm Çakışma Yöneticisi (Vcmui.exe): Kimi zaman Windows 98’ları kura-kaldıra, sabit diskinizin eski ve çatışan DLL’ler mezarlığına çevirebilirsiniz. DLL’lere (Dinamik Bağ Kitaplığı), programların işletme sistemi ve sürücülerle alış-veriş kapısı diyebilirsiniz. Kimi zaman düz yazı dosyası bile olabilecekleri gibi, çoğunlukla program tarzı yazılmış dosyalardır. Diyelim ki, kurduğunuz Windows 98 İngilizce iken, üzerine Türkçe sürümü kurmaya kalktınız ve bunu da başardınız (Soru: Bunu başarmak için Kur programını hangi anahtarla çalıştırmanız gerekir?), kelime işlem programınız klavye ve sözlük seçmek için gerekli DLL bağlantısını ararken karşısına bir İngilizce, bir de Türkçe bağlantı noktası çıktı. Ve tabii, bunun sonucu siz, “Benim bugüne kadar ne güzel çalışan kelime işlem programım ne olduysa artık çalışmıyor. Hep karşıma Dr Watson diye biri çıkıyor ve Geçersiz İşlem Yürüdü gibi laflar ediyor,” diye yakınmaya başlayabilirsiniz. Oysa Sürüm Çakışma Yöneticisi, bir anda size uyumsuzluğun nereden geldiğini bildirebilir. Belki Windows 98’in doğruca kelime işlemcinizin bu nedenle çalışmadığını size bildirmesi mümkün olmaz; ama Sürüm Çakışma Yöneticisi’nin raporunda “dil” filan gibi bir şeyler okuyunca ve “Bu düzeltelim mi?” sorusuyla karşılaşınca, ortada halli gereken bir durum olduğu kolayca anlaşılabilir. (Bir soru daha: Bu programı neden bu kadar çok yer ayırdığımı tahmin edebilir misiniz?)

Tune-up ya da Bakım Sihirbazı (Tuneup.exe): Adı üstünde, tıpkı otomobilinizin, varsa, arızasını giderirken ve daha çok benzin yakmasını önlerken, yaktığı benzinden aldığı randımanı yükseltmesini sağlayan önleyici bakım yapan servis istasyonları gibi, Bakım Sihirbazı bilgisayarınıza, istediğiniz saatte, istediğiniz aralıkta bakım yapacak, işe yaramayan dosyaları atacak, parçalanmış dosyaları birleştirecektir. Gerçi Tune-up’ın sabit diskle ilgili olmadıkça belirli bir arızayı gidermesi mümkün olamaz, ama hiç değilse müstakbel arıza kaynaklarının başında gelen hatalı sabit disk durumlarına son verebilir.

Raporlama Aracı (Winrep.exe ve Dosrep.exe): Bütün bu bilgileri derlediniz, oturum araştırma yapacaksınız. Bir şey bulamadınız diyelim. Bunu Microsoft Teknik Servisleri’ne bildirmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız. Sistem Bilgisi programının benim bilgisayarıma ilişkin olarak topladığı bilgi, 40 daktilo sayfasından uzun oldu. Bunu faksla geçmeye kalkarsam, herhalde Microsoft firması hiç de hoşnut kalmazdı. Bunun yerine Microsoft size bir (hatta iki) araç veriyor: Windows Raporlama Araçları. Tahmin ettiğiniz gibi biri Windows 98’in içinden, diğeri dışından çalışıyor. Windows 98’i açamadıktan sonra, içinden çalışan programın size ne yararı olabilirdi? Bu nedenle, Rapor aracının bir de DOS sürümü var. Bu program size bir kaç soru sorarak ve bilgisayarınızdan gerekli bilgileri alarak, sıkıştırılmış bir dosya oluşturuyor. Bu CAB dosyası, sizin sorununuza verdiğiniz adı taşıyor. Microsoft’un Internet sayfasına girer ve kayıtlı kullanıcı olarak yardım isteme hakkınız olduğunu anlarsanız, orada karşınıza çıkacak soru kağıdına bu dosyayı ekleyeceksiniz. Kısaca, Microsoft’un bir mühendisi evinize veya işyerinize gelmiş de bilgisayarınızı incelemiş gibi, sisteminizle ilgili tüm bilgileri almış olacak. Bu dosya, teknik destek anlaşması yaptığınız bir bilgisayar firmasına da gönderilebilir. Özellikle Microsoft’un yetkilendirdiği bu tür kurumlar Windows 98’in bakımını bundan böyle bu dosyaya bakarak yapacaklar. Hemen belirtmek gerekir ki, bu dosyanın içinde, bilgisayarınızın ya da sizin hakkınızda, sizin göremeyeceğiniz ve değiştirimeyeceğiniz biç bir bilgi yok. Program özellikle donanım ve sürücü yazılımla ilgili bilgileri derliyor, başka bilgi edinmiyor.

***

İşte size kısaca Microsoft’un Windows 98 ortamında olabilecek arızaları arama, bulma ve onarma yöntemi konusundaki önerileri. Bütün bilgisayar kullanıcılarının bildiği gibi, bu teknik ortaya çıkabilecek bütün sorunları çözmeye yeterli olamaz. Fakat bu yöntemi iyice kavrayan ve kendisi için kalem-kağıt kullanmak gibi, aşina olduğu bir araç haline getiren kullanıcı, bir çok sorununu halleder. Diğer sorunlara gelince, onlar da bilgisayar danışmanlarının gelir kaynağı olarak kalmaya devam ederler.

ALINTIDIR..