| Subcribe via RSS

Dos Komutları ve Görevleri

July 31st, 2007 Posted in İp Uçları ve Teknik Pratik Bilgiler
Reklam


DIR:İçinde bulunulan dizindeki tüm dizin ve dosyaları gösterir. Örnek C:\Belgelerim>DIR

DIR/S: İçinde olduğumuz dizinde iç dizinlerde dahil olmak üzere istenilen dosyayı arar C:\>DIR/S OKU.TXT

DIR/P: İçinde olduğumuz dizinde dosya ve dizinleri sayfalar halinde listeler.

DIR/AH: İçinde olduğumuz dizin içindeki gizli dosyaları ve dizinleri gösterir.

DIR/ON: Gösterilen dizin ve dosyaları harflere göre sıralar.

DIR/OE: Gösterilen dizin ve dosyaları uzantıya göre sıralar.

DIR/OS: Gösterilen dizin ve dosyaları boyutlarına göre küçükten büyüğe sıralar.

DIR/L: Gösterilen dizin ve dosyaları küçük harfle listeler.

DIR/OD: Gösterilen dizin ve dosyaları oluşturuldukları ya da değiştirildikleri tarihe göre listeler

DIR/AD: İçinde olduğumuz dizin içinden sadece dizinleri gösterir

DIR/W: Dizinleri ve dosyaları yatay sekilde gösterir.

DIR/AR: İçinde olduğumuz dizin içindeki okunur dosyaları görüntüler.

DIR/AA: İçinde olduğumuz dizinde arşiv niteliği taşıyan dosyaları görüntüler

DIR/AS: İçinde olduğumuz dizinde sistem dosyalarını gösterir.

DIR/ON: Gösterilen dizin ve dosyaları harflere göre sıralar.

CD: Bu komut içinde olduğumuz dizinden başka bir dizine geçişi sağlar

CD\: Ana dizine çıkışı sağlar.

CD.. Bu komut içinde olduğumuz dizinden bir üst dizine geçişi sağlar

DEL: Bu komut dosya silmeye yarar.Örnek:C:\>DEL README.TXT

DEL *.*: İçinde olduğumuz dizindeki tüm dosyaları silmeye yarar

/H: Bu parametre belirtilen dizini ve içindeki gizli dosyalarıda kopyalar.

/P: Bu parametre her kopyalamada onay ister.
/Y: Bu parametreyle kopyalanacak dosya dizinde varsa sormadan doğrudan kopyalar.

DEL *.*: İçinde olduğumuz dizindeki tüm dosyaları silmeye yarar

UNDELETE: DOS 6,22 ve önceki sürümlerinde kullanılabilir.Silinen bir dosyanın üzerine başka bir kayıt yapılmadıysa kurtarır.

COPY: Bir dosyayı bulunduğu dizinden başka bir yere kopyalamak için kullanılır.Örnek:C:\>COPY C:\BENIOKU.TXT C:\MIRC\

XCOPY: :Kullanımı copy komutu ile aynı olmasına rağmen COPY komutundan farklı işlevleri vardır.xcopy’de parametre kullanabiliriz.

MD: içi boş olan bir dizin yaratyr.ÖrnekC:\>MD Belgelerim

RD: içi boş olan bir dizini siler.ÖrnekC:\>RD Belgelerim (remowe director)

TYPE: Gösterilen dosyanın içinde ne tür kayıtların bulunduğunu bize gösterir.
FORMAT: Bu komut disk veya disket sürücülerinin içindeki tüm kayıtları siler.Yedeklenmemiş dosyalrınızı kaybedebilirsiniz.O yüzden dikkatli olun.Örnek:C:\>FORMAT C/PARAMETRE

Tekrarlı reklam alanı

/S: Bu parametreyi kullanarak diske format attıktan sonra başlangıç dosyalarının diske tekrar kaydedilmesini sağlarsınız.Bu sayede disk bilgisayarı açabilir.

/Q: Quick(hızlı) format atar.Normal formattan hızlıdır ama disklere zarar verebilir.

/C: Format atılırken bad sector(kötü,bozuk sektör) leri tarar.Bozuk alanı kurtarmaya çalışır, yeni bulduklarını ekler.

REN: Dosyalaryn ve dizinlerin ismini değiştirmeye yarar.
FDISK: Bu komutla harddiskinizi kaldırabilir veya yeniden oluşturabilirsiniz. Ayrıca sabitdiskinizi 2 veya 3 parçaya bölebilirsiniz.Kullanımda tüm bilgiler silinir ve diske zarar verebilir.O yüzden uzman biri yapmalıdır.

CHECKDSK: Harddisk hakkında bilgi verir ve checkup yapar.

SCANDISK: Hardiskteki hataları denetler ve onarır.

DEFRAG: Windostaki defragment ile aynıdır.dos altından dosyaları birleştirir ve programların hızlanmasını sağlar.

EDIT: Bu komutla arabirim penceresi açılır ve dosyalar üzerinde değişiklik yapılmasını sağlar.

DOSKEY: Bu komut ile DOS a yeni işlevler eklenebilir. Bir kere kullanılmasını yeterlidir.

ATTRIB: Dosyaların özelliklerini değiştirmeye yarar.Ya da yeni dosyanın özelliğini belirler.

VOL : Disk birim Etiketi ve Seri numarasını görüntüler.

VER : Windows Sürümünü görüntüler.

TREE : Bir Sürücü ya da yolun Resimsel Dizin Yapısını görüntüler.

TIME : Sistem Saatini görüntüler ya da ayar yapabilirsiniz..

START : Belirli program ya da komutu çalıştırmak için ayrı Pencere açar.

SET : Windows çevre değişkenlerini gösterir Ayarlar ya da Kaldırır.

MODE : Bir sistem aygıtını Yapılandırır.

ASSOC : Dosya uzantısı ilişkilendirmesi görüntüler ya da değiştirir.

CD : Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.

CHCP : Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da değiştirir.

CHKNTFS : Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.

CLS : Ekranı siler.

DIR : Bir dizinde ki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.

ERASE : Bir yada birden çok dosyayı siler.

EXIT : Çıkış!

FORMAT : Windows’da kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.

LABEL : Bir diskin birim etiketini oluşturur değiştirir ya da siler.

MD : Bir dizin oluşturur.

MDDIR : Dizin kaldırır.

NET : Sistem hakkında bir sürü bilgi verebilen bir komut..

RENAME : Belirtilen dosyayı Yeniden Adlandırır.

TELNET : Telnet.

DEFRAG : Disk Birleştirici hakkınd ayrıntılı bilgi verir.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.