| Subcribe via RSS

Fat32 veya fat dosya sistemini ntfs ye çevirme, ntfs ile fat32 arasındaki farklar

March 9th, 2011 Posted in İp Uçları ve Teknik Pratik Bilgiler
Reklam


Not: Uygulayacağınız bu yöntemin geri dönüşü yoktur. Ntfs dosya sistemini tekrar format atmadan fat32 sistemine çeviremezsiniz.

Başlat > Çalıştır  a tıklıyoruz. Açılan pencerede cmd yazarak entera bastığımızda komut satırı penceresi geliyor. Burada hangi sürücüyü çevirmek istiyorsak ona ait harfi başa yazıyoruz:

“convert d: /fs:ntfs” yazarak (tire işaretleri yok) entera bastığımızda fat sisteminden veri kaybetmeksizin ntfs dosya sistemine geçmiş oluyoruz.

Fat32 Dosya sisteminin artı ve eksileri:

Tekrarlı reklam alanı

Artılarından bahsedecek olursak her işletim sistemi tarafından okunabilir (buna linux da dahildir). Birden fazla işletim sistemi kullananlar için avantajlıdır. 64 MB ve altında belleğe sahip sistemlerde daha verimlidir. Küçük boyutlara sahip klasörlerde çalışırken hızlıdır. Sabit disk kafası ntfsdekine oranla daha yavaş hareket eder. Bu sebeple eski harddisklerimizde (yavaş harddisklerde) fat32 ile çalışmak daha uygun ve harddiskin ömrü açısından da daha iyidir.

Eksilerine gelirsek sabit diskimizde dosya karmaşası arttıkça verimliliği oldukça düşer. Bu sebeple geçmişte çoğu zaman disk birleştirme işlemleri uygulayarak bu problemi önlemeye çalışıyorduk. Fat32 ile çalışmak için disk birleştirme işlemi bir gerekliliktir.  Büyük boyutlu ve çok sayıda dosya içeren klasörlerde fat32 ile çalışmak uygun değildir. Büyük dosyalara ulaşım ntfs aksine oldukça zordur. Bir dosya azami 4000 mb boyutundadır. Daha büyük bir dosyayı kabul etmez.

Ntfs Dosya sisteminin artı ve eksileri:

Ntfs dosya sisteminin artılarından bahsedersek dosya karmaşası artsada veririmlilikte herhangi bir düşme olmaz. Neredeyse etkilenmez diyebiliriz. Çok sayıda dosya içeren ve boyutu büyük dosyalarda dahi performansı oldukça iyidir. Küçük dosyalar içinse oldukça hızlıdır.

Eksileri ise Fat32nin tersine 64 MB’den düşük belleğe sahip sistemlerde kullanılması önerilmez.
Düşük hızlı hddlerde performansı Fat32nin aksine oldukça kötüdür.

Tags:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.