| Subcribe via RSS

Hata Kodları anlamları ve 4096 hata kodu

September 16th, 2007 Posted in İp Uçları ve Teknik Pratik Bilgiler
Reklam


Hata Mesajları01 Geçersiz İşlem.
Btrieve komutunda istenen işlem kodu geçersiz. *İşlem kontrol edilmelidir.

02 I/O Hatası.
Disk Okuma/Yazma işlemi sırasında hata oluşmuştur. Bu hata kodu, dosyanın zarar gördüğünü ve tekrar CREATE edilmesi gerektiğini ya da dosyanın Btrieve tarafından CREATE edilmediğini gösterir.
*RECOVER- CREATE -LOAD işlemi uygulanmalıdır.

03 Dosya Açık Değil.
Bir uygulama programı, bir dosya üzerinde işlem yapmadan önce; hatasız bir OPEN işlemi yapmış olmalıdır.
*Sentez Yazılıma bildirilmelidir.                    

04 Anahtar Değeri Bulunamadı.                    
İstenen anahtar değerine ait kayıt bulunamamıştır.
*Bir hata olmadığı için yapılacak işlem yoktur.

05 Çift Anahtar Değeri.
Dosyaya eklenmek istenen kayda ait anahtar değeri daha önceden kaydedilmiş.
*Bu bir hata olmadığı için yapılacak işlem yoktur.

06 Geçersiz Anahtar Numarası.
Verilen anahtar numarası, dosyaya ait anahtar numaraları arasında mevcut değil.
*Yeni DEF dosyası ile RECOVER- CREATE -LOAD işlemi uygulanmalıdır.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.


07 Farklı Anahtar Numarası.
Bir “Sıralı okuma”, “Değişiklik” ve “İptal” işleminden önce anahtar numarası değişmiştir.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

08 Geçersiz Pozisyon:
Bir Değişiklik veya Silme işlemi yapılmadan kayıtın okunamadığını gösterir.  
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

09 Dosya Sonu:
Dosyanın sonuna geldiğini gösterir.
*Bu bir hata olmadığı için yapılacak işlem yoktur.

10 Değiştirilebilir Anahtar Değeri Hatası:
Dosya CREATE edilirken, değiştirilemez olarak tanımlanmış bir anahtar değeri değiştirilmek istendiğinde ortaya çıkar.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

11 Dosya Bulunamadı.
Dosya adı olarak belirtilen isim, dosya isimlendirme kuralları ile uyuşmadığı zaman ortaya çıkar.
*Registry (Titan) ayarları kontrol edilmelidir.
*Dosya adı kontrol edilmeli veya Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

12 Dosya Bulunamadı.
Dosya adı olarak belirtilen isim, dosya isimlendirme kuralları ile uyuşmadığı zaman ortaya çıkar.
*Dosya adı kontrol edilmeli veya Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

13 Uzatılmış Dosya Hatası.
Parçalanmış bir dosyanın açılması sırasında, uzatılmış dosya bulunamamıştır.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.


14 Ön İşlem Hatası.
Ön İşlem Dosyası Aşağıdaki Sebeplerden Dolayı Oluşturulamıyor:     
#Disk dolmuş olduğu için; daha sonra yapılacak işlemlerin korunması için oluşturulacak “ön işlem dosyası” yaratılamıyor.
 #Dosyanın bilgi uyumluluğunu sağlamak, üzere oluşturulan “ön işlem dosyası” silindiği veya zarar gördüğü için kullanılamıyor.
*Hard Diskte yer olup olmadığı kontrol edilmelidir.
*RECOVER -CREATE -LOAD işlemi uygulanmalıdır.

15 Ön İşlem I/O Hatası.
Ön işlem dosyasındaki işlemlerin dosya bozulmasına sebebiyet vermesi nedeniyle, ön işlem dosyası zarar gördüğü veya disk dolduğu için bu mesaj ile karşılaşılır.
*Hard Diskte yer olup olmadığı kontrol edilmelidir.
*RECOVER -CREATE -LOAD işlemi uygulanmalıdır.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

16 Genişleme Hatası.
Dosyanın genişlemesinden sonra, Disk üzerindeki directory yapısı değiştirilemediğinde ortaya çıkar.
*Hard Disk kontrol edilmelidir.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

18 Disk Doldu.
Disk dolduğu için dosyaya yeni kayıt işlemi gerçekleşemiyor.  
*Hard Diskte yer açılmalıdır.

19 Geri döndürülemeyen Hata.
Geri döndürülemeyen hata oluştuğunda dosyanın uyumluluğu garanti edilemez.
*RECOVER -CREATE -LOAD işlemi uygulanmalıdır.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

20 Kayıt Yönetimi Aktif Değil.
Herhangi bir dosya işlemi,kayıt yönetimi aktif edilmeden önce yapıldığında ortaya çıkar.         
*Kayıt yönetimi aktif hale geçirilmelidir.                     


21 Anahtar Alan Çok Kısa.

Anahtar alanının uzunluğu tanımlanandan kısa olduğunda ortaya çıkar.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

22 Veri Alanı Uzunluğu.

Veri alanın uzunluğu, tanımlanandan kısa olduğunda ortaya çıkar. DTA başka bir dosya ile yaratılmış, program demoda olabilir.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

23 Pozisyon Bloğu Uzunluğu.
Pozisyon Bloğunun uzunluğu 128 byte’tan kısa olduğunda ortaya çıkar.    
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

24 Sayfa Boyu Hatası.
Dosya CREATE edilirken, belirtilen sayfa boyu ile kullanılan değer uyumsuz olduğunda ortaya çıkar.
*Kayıt yönetimi “/p:” parametresine uygun değer kullanılarak aktif edilir.    
*CREATE esnasında oluşursa ; def içerisinde yer alan page değeri 512’nin katları olarak arttırılıp işlem tekrarlanır.

25 CREATE I/O Hatası.
Dosya, Disk dolu olduğu için veya mevcut ve başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığı için CREATE edilemiyor.
*Hard Diskte yer olup olmadığı kontrol edilmelidir.
*Diğer kullanıcılar kontrol edilmeli.   

26 Anahtar Sayısı.
Bir Btrieve dosyası en az 1adet anahtar içermelidir.
*Anahtar segment sayısının page değerine uygun olmaması sonucu verir.
Page Size:        512  1024  536  2048    2560   3072  3584 4096
Key Segment:       8     23     24      54      54       54      54   119
*CREATE esnasında kullanılan BUTIL.EXE versiyonunun 7.0 olduğu kontrol    edilmelidir. DOS programları için; uygun segment sayısına karşı gelecek page size değeri def’e yazılıp işlem tekrarlanır.  
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.


27 Geçersiz Anahtar Pozisyonu.
Bir anahtar alanının pozisyonu, kayıt boyunu aşamaz.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

28 Geçersiz Anahtar Pozisyonu.
Kayıt uzunluğu, sayfa boyunun 6 eksiğinden büyük ve 4’ten küçük olamaz.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

29 Geçersiz Anahtar Uzunluğu.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

30 BTRIEVE Dosyası Değil.
Belirtilen dosya geçerli bir Btrieve dosyası değil yada dosyanın ilk sayfası hasar görmüş.
*Btrieve versiyon farklılığından bu hata ile karşılaşılır.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

31 Dosya Uzatılmış.
Belirtilen dosya daha önce uzatılmış, bir daha uzatılamaz.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

32 Uzatma I/O Hatası.
Dosya uzatma işlemi, disk dolduğu veya yetkili olmadığı için yapılamıyor.  
*Hard Diskte yer olup olmadığı kontrol edilmelidir.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

34 Geçersiz Uzatma Adı.
Uzatılmış bölüm için; verilen kısım, isimlendirme kurallara uygun değil.    
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

35 Directory Hatası.
Directory değiştirme işlemi yapılamıyor.
*Directory işlemleri kontrol edilmeli.
*Registry’de yapılan düzenleme sonucu ilgili programın bağlı olduğu Aliases tuşunun “PhysicalName” değer verisinde yapılan konumda ilgili programın ddf ve dta dosyaları mevcut değil. Programın DDF ve DTA dosyalarının bulunduğu konum ile registry’de belirtilen konum kontrol edilmelidir.
*PhysicalName dize değerinin, değer verisine ilgili tuşun ait olduğu programın DDF dosyalarının yolu yazılır.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.


36 TRANSACTION Hatası.   

Transaction’a başlama işlemi, BSERVER’da Transaction tanımlanmadığı için gerçekleştirilemiyor.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.


37 TRANSACTION Aktif.

Transaction’a başlama işlemi, Transaction daha önce başlatıldığı için gerçekleştirilemiyor.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

38 TRANSACTION Kontrol Dosyası I/Q Hatası.
Transaction kontrol dosyasına yazma işlemi, disk dolduğu için veya kontrol dosyası silindiği için gerçekleştirilemiyor.
*Hard Diskte yer olup olmadığı kontrol edilmelidir.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

39 TRANSACTION Kapat/İptal Hatası.
Transaction kapat veya iptal işlemi, transaction başlat işleminden önce yapılmak istendiğinde oluşur.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

40 TRANSACTION Dosya Sayısı.
Transaction belirtilen sayıdan daha fazla dosya için oluşturulduğunda gerçekleşir.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

41 Gerçekleştirilemez İşlem.
Bazı işlemler, ancak belirli şartlar altında gerçekleştirilebilirler.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

42 Tamamlanmamış Erişim.
RECOVER -CREATE -LOAD işlemi uygulanmalıdır.  
Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.


43 Geçersiz Kayıt Adresi.
Kayıt için bulunan adres değeri, dosyanın sınırları dışında veya dosya veri dosyası değil.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

44 Boş Anahtar.   
Doğrudan okuma işlemi için gerekli anahtar değeri yok.        
Anahtar uzunluğu 1 ile 255 arasında olmalıdır.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

Tekrarlı reklam alanı

45 Uyumsuz Anahtar Özellikleri.
Dosya CREATE edilirken belirtilen anahtar özellikleri uyumluluk    göstermiyor.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

46 Dosya Erişimi Yapılamadı.   
Sadece okuma amacı ile açılan bir dosya üzerinde, değişiklik veya kayıt iptal işlemleri yapılmak istendiğinde gerçekleşir.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

47 Dosya Sayısı.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

48 Geçersiz Alternatif Sıralama Tanımlaması.
Alternatif sıralama dosyasının en başında “AC” bulunmalıdır.
*Def sayısı içerisinde name alanında belirtilen dosya yok.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

49 Anahtar Tipi Hatası.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

50 Dosya Sahibi Daha Önce Belirlenmiş.
Dosyanın sahibini belirleme işlemi, daha önceden yapıldığı için yapılamıyor.  
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.


51 Hatalı Dosya Sahibi.
Dosyanın sahibini belirleme işlemi, isim hatalı olduğu için yapılamıyor.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

52 Hızlı Bellek Yazma Hatası.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

53 Geçersiz Arayüz.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

54 -Değişken Sayfa Hatası.
*RECOVER -CREATE -LOAD işlemleri uygulanmalıdır.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

56 Tamamlanmamış Indeks.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

58 Sıkıştırılmış Tampon Kısa.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

59 Dosya Mevcut.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

80 CONFLICT.
Silme işlemi yapılırken, dosya başkası tarafından kullanılıyor.            
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

81 Kilitleme Hatası.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

82 Kayıp Pozisyon.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.


83 TRANSACTION Dışı Okuma.

*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

84 Kayıt Kullanılıyor.
Kayıt sayfası kilitli (kullanılıyor). Üzerinde işlem yapılmak istenen kayıt, başka bir kullanıcı tarafından kullanılıyor.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

85 Dosya Kullanılıyor.
Dosya kilitli (kullanılıyor). Dosya başka bir kullanıcı tarafından kilitlendiği için, üzerinde işlem yapılamıyor.
*Sistem içerisinde Client yerine Workstation çalışıyor ise kapatılıp Client aktif hale getirilmelidir. Sorun çözülmez ise tüm kullanıcıların programdan çıkıp tekrar girmeleri gerekir.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

86 Dosya Tablosu Doldu.
Bserver dosya tablosu doldu.
*Kayıt yönetimi “/f:” parametresinde uygun değer kullanılarak aktif edilir.  
*Setup’da bulunan Open File değeri kontrol edilmelidir.

87 Kullanım tablosu doldu.
Bserver kullanım tablosu doldu.
*Setup’da bulunan Handles File değeri kontrol edilmelidir.               

88 Uyumsuz Mod Hatası.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

90 Brequest ile ilgili bir hata.
*Ana makina kapatılınca düzeliyor.
*Aygıt değiştirme tablosu doldu.       


91 Server uygulamasında hata ile karşılaşıldı.
*Ağ özelliklerinde IPX/SPX protokolünün özelliklerinde frame (çerçeve) değerleri kontrol edilmelidir.
*Btrieve Setup’da bulunan Number of Sessions değeri kontrol edilmeli.  
*SPX yüklü değil.
*Btrieve Server çalışmıyor olabilir.

92 TRANSACTION Tablosu doldu.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

93 Kayıt Kilit Tipi Uyuşmazlığı.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

94 Uygulama Hatası İle Karşılaşıldı.
*Kullanıcının sistem üzerindeki hakları kontrol edilmeli.
*Dosyanın read only (salt okunur) olmadığı kontrol edilmelidir.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

95 Bağlantı Uzunluğu Geçerli Değil.
*Btrieve Setup’da bulunan Number Of Sessions değeri arttırılmalıdır.    
*Btrieve Server uygulaması çalışmıyor olabilir.
*Uygulama sonlandırılıp tekrar başlatılmalı.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

96 Bağlantı Çevresinde Hata Oluştu.
*SPX Tablosu dolmuş olabilir. Number Of Remote Sessions değeri yükseltilmelidir.
*Btrieve Setup’da bulunan Active Client değeri kontrol edilmelidir.        
*Lisans dolmuş olabilir.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.97 Kayıt Tamponu çok küçük.
*Btrieve Setup’da bulunan Communications Buffer Size kontrol edilmelidir. 
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

100 Cache Allocation Değeri.
*BAŞLAT\ROGRAMLAR\PervasiveSQL7\SetupWin32 seçilmelidir. Component seçeneği altında yer alan MIKROKERNEL DATABASE ENGINE seçildikten sonra Catagories bölümünde yer alan MEMORY RESOURCES ve Settings alanında bulunan CACHE ALLOCATION değeri 1024 ve katları olarak arttırılmalıdır. Önerilen değer 8192, 16384 olup ram ve kullanıcı sayısına göre bu değerler değişiklik göstermektedir.

161 Lisans Doldu.
*Lisans arttırma yapılmalıdır.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

162 Client Tablosu doldu.
Btrieve Setup’da bulunan Active Client değeri yükseltilmelidir.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

204 Table Tanımı Mevcut Değil.
İlgili dosyaların tanım DDF dosyaları mevcut değil.    
*DDF dosyaları yüklenmeli.
*Setup’da bulunan Open File değeri kontrol edilmelidir.
*Registry (Titan) ayarları kontrol edilmelidir.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.

348 Database İsmi Tanım Hatası.
*Programın registry (TITAN) ayarları kontrol edilmelidir.
*Sentez Yazılım’a bildirilmelidir.


1022 Kayıt Yöntemi Çalışmıyor.

*Uygulama tekrar başlatılmalı.
*Makine Restart edilmeli.

3012 MicroKernel Router Local Engin’e Ulaşamıyor.
*Başlat\Programlar\Pervasive\Pervasive Control Center seçildikten sonra ekrana gelen pencerede Client seçeneği altındaki Access seçilir ekrana gelen menüde Local ve Requester ayarları kontrol edilmelidir. Gerekli Pervasive dosyalarının yüklü olup olmadığı kontrol edilmelidir.

3014 MicroKernel Router Hiçbir Engine’e Ulaşamıyor.
*Başlat\Programlar\Pervasive\Pervasive Control Center seçildikten sonra ekrana gelen pencerede Client seçeneği altındaki Access seçildikten sonra Setting Name altında yer alan Local ve Requester seçeneği çift tıklanarak On konumuna getirilmelidir. 
*Çalıştırılmak istenen program için uygun pervasive ara yüzünün yüklü olduğu kontrol edilmelidir.
*Setup’da bulunan Handles bölümü kontrol edilmelidir.

3016 MicroKernel Router Internal Error
*3012 ve 3014 hata mesajlarında uygulanan işlemler kontrol edilmeli. Sistem ağ ayarları gözden geçirilmelidir. Protokoller ile ilgili bir sorun olabilir. Tüm ağ ayrıntılı bir biçimde kontrol edilmelidir.


Butil Hata Mesajları

EROR ACCENSSING ALTERNATE SEQUENCE FILE
CREATE edilen dosyaya ait “DEF”
dosyasının içerisinde “name=” olarak belirtilen dosya mevcut değil.

ERROR ACCENSSING DESCRIPTION FILE
CREATE edilen dosyaya ait  “DEF”
dosyası mevcut değil veya tanımlama kurallarına uygun olarak yazılmamış.

ERROR ACCENSSING SEQUENTIAL FILE
RECOVER-SAVE veya LOAD işlemleri sırasında oluşturulan text dosya hatalı.

INVALID KEY TYPE
CREATE edilen dosyaya ait “DEF” dosyasının içerisinde bulunan index tanımlamalarında hata var.

INVALID LOAD FILE FORMAT. END OF RECORD MARKER NOT FOUND
LOAD işlemi sırasında text dosya hatalı.

UNABLE TO CREATE/OPEN SEQUENTIAL FILE
RECOVER-SAVE veya LOAD işlemleri sırasında oluşturulan text dosya oluşturulamıyor veya oluşturulan dosya hatalı.

UNABLE TO OPEN SEQUENTIAL FILE
CREATE edilen dosyaya ait “DEF” dosyasının içerisinde “name=” olarak belirtilen dosya mevcut değil.

UNABLE TO OPEN DESCRIPTION FILE
CREATE edilen dosyaya ait “DEF” dosyası mevcut değil veya tanımlama kurallarına uygun olarak yazılmamış. CREATE edilen dosya kullanılıyor olabilir.

Alıntıdır..

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.