| Subcribe via RSS

Sistem Hatası ve Çözüm Yolları

June 22nd, 2009 Posted in İşletim Sistemleri
Reklam


Sistem Hatası ve Kurtarma Seçeneklerini Yapılandırma

Sistem hatası ve kurtarma seçeneklerini yapılandırmak için Sistem denetim masasını kullanabilirsiniz. BT Uzmanları, aşağıdaki kayıt defteri anahtarını değiştirerek yerel ve uzak bilgisayarlardaki sistem hatası ve kurtarma ayarlarını değiştirebilir:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl

Aşağıdaki adımlarda, Windows Yönetim Araçları’na (WMI) erişmek üzere komut satırı yardımcı programını (Wmic.exe) kullanarak yerel bilgisayarınızdaki seçeneği değiştirmenizi sağlayacak ilgili kayıt defteri anahtarı ve örnek komut satırı verilir.  Sistem hatası ve kurtarma seçeneklerini yapılandırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Bilgisayarım‘ı sağ tıklatın ve sonra Özellikler‘i tıklatın.
 2. Gelişmiş sekmesini tıklatın ve Başlangıç ve Kurtarma altında, Ayarlar‘ı (veya Başlangıç ve Kurtarma‘yı) tıklatın.
 3. Sistem Hatası altında, bir sistem hatası oluştuğunda Windows’un gerçekleştirmesini istediğiniz eylemlerin onay kutularını tıklatarak işaretleyin:
  • Sistem günlüğüne olay olarak yaz seçeneği, olay bilgilerinin Sistem günlüğüne kaydedileceğini belirtir. Varsayılan olarak bu seçenek açıktır. Windows 2000 Server veya Windows Server 2003 ailesi işletim sistemleri çalıştıran bilgisayarlarda bu özelliği kapatamazsınız. Windows olay bilgilerini her zaman Sistem günlüğüne yazar. Windows XP veya Windows 2000 Professional tabanlı bilgisayarda kayıt defterini değiştirerek bu seçeneği kapatmak için, LogEvent DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set WriteToSystemLog = False
  • Yönetim uyarısı gönder seçeneği, yönetimsel uyarıları yapılandırdıysanız yöneticilere sistem hatalarının bildirileceğini belirtir. Varsayılan olarak bu seçenek açıktır. Kayıt defterini değiştirerek bu seçeneği kapatmak için, SendAlert DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set SendAdminAlert = False

   Nasıl uyarı ayarlandığı hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

    (http://support.microsoft.com/kb/310490/ ) Windows XP’de yönetim uyarıları nasıl ayarlanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
  • Otomatik olarak yeniden başlat seçeneği, Windows’un bilgisayarınızı otomatik olarak yeniden başlatacağını belirtir. Varsayılan olarak bu seçenek etkindir. Kayıt defterini değiştirerek bu seçeneği kapatmak için, AutoReboot DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set AutoReboot = False
 4. Hata Ayıklama Bilgisi Yaz altında, bilgisayar beklenmedik bir şekilde durursa Windows’un bir bellek dökümü dosyasına kaydetmesini istediğiniz bilgi türünü seçin:
  • (yok) seçeneği, bellek dökümü dosyasına hiçbir bilgi yazmaz. Windows’un bellek dökümü dosyasına bilgi kaydetmesini istemediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set DebugInfoType = 0
  • Küçük Bellek Dökümü seçeneği, sorunu belirlemeye yardımcı olacak en az miktarda bilgiyi kaydeder. Bu seçenek, bilgisayarınızın önyükleme biriminde en az 2 megabayt (MB) boyutunda bir disk belleği dosyası gerektirir ve sistemin her beklenmedik duruşunda Windows’un yeni bir dosya oluşturacağını belirtir. Bu dosyaların geçmiş bilgileri Küçük Döküm Dizini (%SystemRoot%\Minidump) altında listelenen klasörde depolanır. Windows XP ve Windows Server 2003’te, küçük bellek dökümü dosyası Windows Hata Bildirimi özelliğiyle kullanılır. Küçük bellek dökümü dosyası kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 3 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:wmic recoveros set DebugInfoType = 3

   Küçük Döküm Dizini olarak D:\Minidump klasörünü kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, MinidumpDir Genişletilebilir Dize Değerini D:\Minidump olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   Tekrarlı reklam alanı

   wmic recoveros set MiniDumpDirectory = D:\Minidump

  • Çekirdek Bellek Dökümü seçeneği, yalnızca çekirdek belleğini kaydeder. Bu seçenek küçük bellek dökümü dosyasından daha çok bilgi depolar, ancak tam bellek dökümü dosyasından daha kısa sürede tamamlanır. Dosya Bilgi Döküm Dosyası kutusundaki (varsayılan olarak %SystemRoot%\Memory.dmp) dosyada depolanır ve Varolan dosyanın üstüne yaz onay kutusu seçiliyse önceki çekirdek veya tam bellek dökümü dosyalarının üzerine yazılır. Bu seçeneği ayarlarsanız, önyükleme biriminde yeterince büyük bir disk belleği dosyası olması gerekir. Gereken boyut bilgisayarınızdaki RAM miktarına bağlıdır (ancak 32-bit bir sistemde çekirdek bellek dökümü için kullanılması gereken en büyük alan 2 GB artı 16 MB; 64-bit bir sistemde çekirdek bellek dökümü için kullanılması gereken en büyük alan ise RAM boyutu artı 128 MB’dir). Aşağıdaki tablo, disk belleği dosyasıyla ilgili kuralları içerir:
   Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
   RAM boyutu Olması gereken en küçük disk belleği dosyası
   256 MB – 1.373 MB RAM boyutunun 1,5 katı
   1.374 MB veya daha fazla 32-bit sistem: 2 GB artı 16 MB
   64-bit sistem: RAM boyutu artı 128 MB

   Çekirdek bellek dökümü dosyası kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 2 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 2

   Bellek döküm dosyası olarak D:\Dump\Mem.dmp klasörünü kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, DumpFile Genişletilebilir Dize Değerini D:\Dump\Mem.dmp olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Önceki çekirdek veya tam bellek dökümü dosyalarının üzerine yazmak istemediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, Overwrite DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0

  • Tam Bellek Dökümü seçeneği, bilgisayar beklenmedik biçimde durduğunda sistem belleğinin içeriğini kaydeder. Bu seçenek 2 GB veya daha fazla RAM bulunan bilgisayarlarda kullanılamaz. Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   (http://support.microsoft.com/kb/274598/ ) Tam bellek dökümleri 2 gigabayt veya daha fazla RAM’i olan bilgisayarlarda kullanılamaz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

   Bu seçeneği belirlerseniz, önyükleme biriminde tüm fiziksel RAM’den 1 MB daha fazlasını saklamak için yeterli olan bir disk belleği dosyası kullanmalısınız. Dosya Bilgi Döküm Dosyası kutusunda (varsayılan olarak %SystemRoot%\Memory.dmp) belirtilen dosyada depolanır.

   Windows, bellek içeriğinin dökümüne ek olarak bir de başlık yazdığından, tam bellek dökümü için ek bir MB alana gereksinim olur. Başlık, kilitlenme bilgi dökümü imzasını içerir ve bazı çekirdek değişkenlerinin değerlerini belirtir. Başlık bilgileri tam bir MB alan gerektirmez, ancak Windows disk belleği dosyasının boyutunu MB olarak artırır.

   Tam bellek dökümü dosyası kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 1 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 1

   Bellek döküm dosyası olarak D:\Dump\Mem.dmp klasörünü kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, DumpFile Genişletilebilir Dize Değerini D:\Dump\Mem.dmp olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Önceki çekirdek veya tam bellek dökümü dosyalarının üzerine yazmak istemediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, Overwrite DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0.

  Not Dur hatasıyla ilgili olarak Microsoft Ürün Destek Hizmetleri’ne başvurursanız, Hata Ayıklama Bilgisi Yaz seçeneğiyle üretilen bellek dökümü dosyası istenebilir. Bu Windows bellek dökümü dosyası seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  (http://support.microsoft.com/kb/254649/ ) Windows Server 2003, Windows XP ve Windows 2000 için bellek dökümü dosyası seçeneklerine genel bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir).

http://support.microsoft.com/kb/307973/tr sitesinden alıntıdır..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.